Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Skeive erfaringer i fødselsomsorgen

Bente Dahl disputerer fredag 20. mars 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Queer challenges in maternity care. A qualitative study about lesbian couples’ experiences».

Hovedinnhold

Stadig flere lesbiske par velger å få barn. I og med at moderskapet fortsatt er sterkt knyttet til heteroseksualitet, kan møtene med helsepersonell i fødselsomsorgen bli utfordrende for disse kvinnene.

Avhandlingen viser at for lesbiske par er det en nær forbindelse mellom det å tilkjennegi sin seksuelle orientering og opplevelsen av å bli sett og anerkjent av helsepersonell i fødselsomsorgen. Konvensjonelle forestillinger om moderskap og familie blir utfordret av parenes tilstedeværelse og bryter med samfunnets oppfatning av heteroseksualitet som normgivende. Medmødrenes tilstedeværelse på fødestua utfordrer den tradisjonelle opplevelsen av maskulinitet og femininitet i fødselsomsorgen, ved at de tilfører en aldri så liten skeiv vri. Dokumentasjon som benyttes i fødselsomsorgen er fortsatt i liten grad tilpasset lesbiske par og tydeliggjør behovet for justering av begreper og språk.

Avhandlingen bygger på tre studier om henholdsvis jordmødres erfaringer med lesbiske par, medmødres erfaringer med helsepersonell i fødselsomsorgen og lesbiske kvinners erfaring med helsepersonell på fødeavdelingen.

Konklusjonen blir at kunnskap om seksualitet og seksuell orientering bør inkluderes i fødselsomsorgen, spesielt i utdanning av jordmødre. Når helsepersonell benytter anerkjennende språk og handlinger, motvirkes kvinnenes opplevelser av usikkerhet og usynlighet ved at man viser forståelse for at det eksisterer en rekke ulike måter å gjøre foreldreskap og familie på.

 

Personalia

Bente Dahl (f.1955) er bosatt i Tønsberg og har lang klinisk erfaring som jordmor. Hun arbeider i dag som førstelektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Doktorgradsarbeidet utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen. Professor Kirsti Malterud og professor Venke Sørlie har vært veiledere.