Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Ernæring som risikofaktor ved sykdom

Randi Julie Tangvik disputerer onsdag 25. mars 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Nutritional risk in a university hospital: Challenges and consequences in clinical practice».

Hovedinnhold

Ernæring er en av mange faktorer som påvirker utfallet av sykehusopphold. For å øke kunnskapen om ernæringsmessige utfordringer i behandlingssituasjonen iverksatte Haukeland Universitetssykehus, som første sykehus i landet, kvartalsvise ernæringsregistreringer blant voksne pasienter på somatiske avdelinger. Ernæringsregistreringene fra 2008 og 2009 utgjorde grunnlaget for dette doktorarbeidet.

Vi fant at hver tredje inneliggende pasient var i «ernæringsmessig risiko». Denne tilstanden var sterkt assosiert med økt sykelighet, lengre og flere sykehusopphold samt en høyere dødelighet det påfølgende året. Særlig utsatt var eldre og pasienter med kreft og infeksjoner, men vi fant også en høy forekomst av ernæringsmessig risiko i de fleste pasientgruppene, uavhengig av alder, vekt og sykdom. Vi fant at nesten halvparten av pasientene som skrives ut fra sykehuset til sykehjem er i ernæringsmessig risiko.

Sykdom og skade medfører et økt behov for energi, protein og næringsstoffer. Når dette ikke blir ivaretatt utvikles sykdomsrelatert underernæring. Rutiner som identifiserer og forebygger underernæring har derfor potensiale til å forbedre pasienttilbudet og effektivisere helsetjenesten. I løpet av de to årene ernæringsregistreringene ble utført ble sykehuset flinkere til å kartlegge, men tiltak for å forebygge underernæring ble ikke iverksatt i like stor grad.

Screeningverktøyet «God ernæringspraksis» (NRS 2002) ble funnet hensiktsmessig for å identifisere høyrisikopasientene. I en av studiene fant vi derimot at en forenklet versjon av NRS 2002 identifiserte ernæringsmessig risiko like godt, men den var noe mindre presis, slik at gruppen med risikopasienter ble større. Denne versjonen kan likevel frigjøre tid til å iverksette tiltak for flere enn om man bruker hele NRS 2002.

 

Personalia:

Randi Julie Tangvik (f.1963) er oppvokst i Leksvik, Trøndelag. Tangvik studerte ernæring ved Universitetet i Oslo, klinisk ernæring ved Universitetet Gøteborg og har vært klinisk ernæringsfysiolog ved Haukeland Universitetssykehus siden 1991. Hun er nå leder for Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.