Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Alvorlig fedme, fysisk aktivitet og livskvalitet

Randi Jepsen disputerer onsdag 15. april 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Physical activity and patient-reported outcomes during a two-year lifestyle intervention for severely obese adults”.

Fysisk aktivitet er en sentral del av livsstilsbehandling for voksne med alvorlig grad av fedme. I avhandlingen har vi undersøkt sammenhenger mellom objektivt målt fysisk aktivitet og forskjellige selvrapporterte data om blant annet livskvalitet hos pasienter som deltok i en to-års intervensjon på Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter. Fire ganger underveis ble fysisk aktivitet målt med akselerometer, og deltakerne fylte ut spørreskjema.

I den første studien undersøkte vi fysisk aktivitet og ulike dimensjoner av livskvalitet før intervensjonen. Vi fant at jo mer fysisk aktive deltakerne var, dess bedre var deres fysiske funksjon og tilfredshet med livet. I den andre studien undersøkte vi endringer i psykologiske faktorer for fysisk aktivitet og endringer i aktivitetsnivå i løpet av hele intervensjonen. Når deltakerne opplevde at de hadde kontroll over den fysiske aktiviteten, hadde de også et høyere aktivitetsnivå. I den tredje studien fant vi at når deltakerne økte sitt aktivitetsnivå, økte også deres tilfredshet med livet, deres fysiske funksjon, mentale helse og psykososiale fungering. Disse forbedringene i livskvalitet skjedde helt uavhengig av deres vekttap.

Mot slutten av to-års intervensjonen klarte ikke deltakerne å fastholde det økte aktivitetsnivået når de var hjemme. Likevel ble deres selvidentitet knyttet til fysisk aktivitet og psykososial fungering bedre.

Fysisk aktivitet ser altså ut til å kunne bidra til bedring i ulike dimensjoner av livskvalitet hos voksne med alvorlig fedme. Om disse funn kan overføres til personer som f.eks. søker fedmekirurgi, gir avhandlingen ikke svar på. Flere studier som undersøker helsefremmende tiltak ved alvorlig fedme er derfor nødvendig.

 

Personalia:

Randi Jepsen (f. 1962) er dansk og utdannet sykepleier fra Sygeplejeskolen i Nykøbing F. (1990). Hun flyttet til Førde i 1996 og tok videreutdanning i kreftsykepleie på Betanien Sykepleierhøgskole (1998) og Master i helsefag, studieretning sykepleievitenskap på UiB (2007). Fra 2000-2014 jobbet Jepsen på Høgskulen i Sogn og Fjordane, Avdeling for helsefag, hvorav de siste fire årene som stipendiat.  Doktorgradsarbeidet utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin med professor Gerd Karin Natvig og førsteamanuensis John Roger Andersen som veiledere. Jepsen er nå flyttet tilbake til Danmark, hvor hun er sjef for Lolland-Falster Undersøgelsen.