Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Organdonasjon - samhandling med pårørende

Aud Jorunn Orøy disputerer tirsdag 21. april 2015 for ph.d. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Å balansere på en knivsegg En fenomenologisk studie av helsepersonells erfaringer i samhandling med pårørende til potensielle donorer".

Avhandlingen fokuserer på helsepersonells samhandling med pårørende til akutt og kritisk syke pasienter som innlegges på intensivavdelingen med alvorlige hjerneskader. Dette er pasienter som kan utvikle en total ødeleggelse av hjernen (hjernedød) og bli potensielle donorer, der det er aktuelt å legge frem et spørsmål om organdonasjon.

Funnene bygger på deltakende observasjon og intervju med helsepersonell (leger, sykepleiere og sykehusprester) som var involvert i samhandlingen med pårørende i tiden før, under og etter at spørsmålet om donasjon var lagt frem.

Studien viser en dobbel samhandlingsprosess, der helsepersonellet vekslet mellom å ha fokus på pasient og pårørende. I begynnelsen var samhandlingen pasientorientert og dominert av informasjon relatert til pasientens tilstand. Når helsepersonellet erkjente at det var lite håp om at pasienten ville overleve, endret oppmerksomheten seg gradvis fra pasient mot pårørende. Fra nå av handlet det om å finne det tidspunktet som var best egnet til å legge frem et spørsmål om organdonasjon. Spørsmålet representerte slik et vendepunkt i samhandlingen. Helsepersonellet var primært interessert i om pårørende hadde kjennskap til pasientens syn på organdonasjon. Selv om samhandlingen i de siste fasene var mer pårørendeorientert, kunne helsepersonellet likevel ikke ha full oppmerksomhet på pårørende. De måtte fortsette å ivareta pasienten, nå med tanke på at de som hadde behov for organer skulle få hjelp.

Samhandlingen med pårørende var dominert av omsorg, men også av en rekke etiske utfordringer. På grunn av kompleksiteten i samhandlingen, viser studien at donasjonssituasjoner fordrer høy etisk bevissthet og refleksjon.


Personalia:
Aud Jorunn Orøy (f. 1956) er oppvokst i Eide, og bosatt i Molde. Hun er utdannet sykepleier (1980) og intensivsykepleier (1984) og har en cand.san grad fra Universitetet i Bergen (2002). Orøy har ti års praksis som intensivsykepleier. Fra 1993 har hun vært ansatt ved Høgskolen i Molde. Doktorgradsarbeidet utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen; med finansiering fra Høgskolen i Molde, Norsk sykepleierforbund og Nordmøre og Romsdal helseforetak. Veiledere har vært professor Eva Gjengedal og professor Kjell Erik Strømskag.