Hjem
Nye doktorgrader
ny doktorgrad

Hvor effektiv er kognitiv atferdsterapi for angst hos barn?

Gro Janne Henningsen Wergeland disputerer 29. april 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Effectiveness of cognitive behavior therapy for youth with anxiety disorders: a randomized controlled study”.

Hovedinnhold

Angstlidelser er blant de hyppigste psykiske lidelsene blant barn og unge, med en forekomst på cirka fem prosent. Uten behandling kan angstlidelser føre til betydelige vansker i fungering både på skolen, på fritiden, og i familien, og en ubehandlet angstlidelse kan vedvare inn i voksen alder.

Avhandlingen undersøker effekten av kognitiv atferdsterapi (KAT) som behandling for angstlidelser hos barn i alderen 8-15 år. En behandlingsstudie ble utført i sju barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUPer) i Helse Vest fra 2008 til 2012. Studien undersøkte effekten av KAT gitt som 10-ukers individuell- eller gruppebehandling for barn med separasjon-, sosial-, eller generalisert angstlidelse.

I KAT lærer barna å utfordre tanker og atferd som skaper og opprettholder angst. Selv om KAT viser gode resultater ved universitetsklinikker, vet vi langt mindre om effekten når det gis i vanlige BUPer, og hvilke faktorer som er viktige for å oppnå god effekt og hindre frafall fra behandlingen.

Avhandlingen inneholder tre artikler. Den første omhandler effekten av KAT, gitt som  gruppe eller individuellbehandling. De to andre ser på om egenskaper ved barnet eller familien påvirker resultatet av behandlingen, eller sannsynligheten for at barna faller fra underveis i behandlingen.

Resultatene viser at KAT er en virksom behandling for angstlidelser hos barn, med like bra resultater for gruppe og individuellbehandling. De med størst plager viste i mindre grad fullgod effekt av den relativt korte behandlingen. Barn av foreldre som selv rapporterte høyt nivå av angst, depresjon og stress, eller som hadde lav tro på at behandlingen ville virke , hadde økt sannsynlighet for å falle fra behandlingen.

Studien har gitt nyttig kunnskap om effekten av kognitiv atferdsterapi i BUP. Et viktig budskap er at barn med særlig store angstplager ofte trenger tilleggsbehandling utover standardbehandlingen. Barnas tiltro til behandlingen, og foreldrene, spiller en viktig rolle for å få barna til å gjennomføre behandlingen.

 

Personalia:

Gro Janne Henningsen Wergeland (f. 1975), er utdannet lege fra Universitetet i Bergen (UiB) i 2003. Fra 2008 har hun arbeidet som lege ved Klinikk psykisk helsevern for barn og unge, Helse Bergen, parallelt med doktorgradsarbeidet. Hun er i dag også tilsatt 20 prosent ved Regionalt Kunnskapssenter for barn og unge, Uni Research Helse. Avhandlingen utgår fra Regionalt forskningsnettverk for angstlidelser, som er et samarbeid mellom Helse Vest og UiB. Hovedveileder var professor dr.med Einar R. Heiervang.