Hjem
Nye doktorgrader
ny doktorgrad

Endovaskulær hjerneslagbehandling

Lars Fjetland disputerer fredag 8. mai 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Endovaskulær hjerneslagbehandling på Stavanger Universitetssjukehus”.

Hovedinnhold

Endovaskulær hjerneslagbehandling har vist seg å være langt mer effektiv enn standard intravenøs behandling når hjerneslaget er forårsaket av en større sentral blodpropp. Denne behandlingen krever imidlertid betydelige resurser. Publiserte studier om endovaskulær hjerneslagbehandling har så langt kommet fram i store slagsentra i internasjonal sammenheng. Prospektivt innsamlede behandlingsdata fra introduksjon av behandlingen ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS) i 2009 danner grunnlaget for vår studier.

Studiene viser at endovaskulær slagbehandling utført på SUS av generelle intervensjonsradiologer i nært samarbeid med diagnostiske nevroradiologer, nevrologer og anestesileger er en trygg og effektiv behandling. Våre tekniske og kliniske resultater kan sammenliknes med resultatene fra store internasjonale slagsentra.

Vi har vist en klar statistisk sammenheng mellom to ulike forutsigende scoringssystemer (HIAT og THRIVE) og det endelige behandlingsresultatet basert på pasientens alder, alvorlighetsgraden av hjerneslaget, blodsukker og tilleggssykdommer som hjerteflimmer, sukkersyke og høyt blodtrykk på innleggelsestidspunktet. Disse scoringssystemene har allikevel vist seg å være uegnet som eneste kriterium for å velge ut pasienter som vil profitere på endovaskulær behandling.

Endovaskulær behandling kan kombineres med intravenøs standard behandling. Nytten av den intravenøse behandlingen ved blodpropper i store kar har vært omstridt. Vår studie viser at intravenøs behandling har en betydelig positiv effekt, i vårt materiale responderte hele 25 prosent av pasientene med en gjenåpning av blodåren etter intravenøs behandling og 16 prosent av disse pasientene trengte ingen ytterligere behandling.

 

Personalia:

Lars Fjetland, født 1957 i Stavanger, er utdannet cand.med. fra Tyskland (Tübingen) og Universitetet i Oslo, og arbeider som seksjonsoverlege ved Radiologisk avdeling, Stavanger Universitetssjukehus.  Han er spesialist i radiologi. Han har ved siden av seksjonsoverlegejobben vært knyttet til Klinisk institutt 1 ved Universitetet i Bergen med seksjonsoverlege ph.d. Martin Kurz som hovedveileder og professor Jan Petter Larsen, overlege ph.d. Kathinka Dæhli Kurz og overlege ph.d. Sumit Roy som biveiledere.