Hjem
Nye doktorgrader
ny doktorgrad

Bruk av anabole steroider og folkehelse

Dominic Sagoe disputerer onsdag 27. mai 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Nonmedical anabolic-androgenic steroid use: Prevalence, attitudes, and social perception”.

Hovedinnhold

Anabole steroider blir foreskrevet for en rekke legitime medisinske formål. I løpet av de siste tiårene har imidlertid anabole steroider i økende grad blitt brukt for å forbedre fysisk utseende og øke selvtilliten. Det finnes mennesker i sikkerhetsbransjen, som soldater, politi og vektere, samt mannlige strippere, som bruker dette for å forbedre deres utseende og utføre jobben bedre. 

Langvarig bruk av anabole steroider er imidlertid assosiert med alvorlige negative konsekvenser, som høyt blodtrykk, selvmord og tidlig død. Som følge av dette har alle større idrettsgrener pålagt et forbud mot bruken av disse. Anabole steroider er ellers også ulovlige, eller strengt kontrollert, i de fleste land. Allikevel er det i dag mange, inkludert privatpersoner som trener på fritiden, og ungdommer, som bruker anabole steroider, der hensikten er å oppnå de ovennevnte effektene.

I ph.d.-prosjektet ble det utført tre studier for å bidra til mer kunnskap om bruken av anabole steroider i samfunnet. Det første målet var å kartlegge hvor mange som bruker anabole steroider på verdensbasis, hva slags mennesker det tenderer til å være, og i hvilke verdensdeler. Siden mesteparten av forskning på anabole steroider er blitt gjort i Europa og Nord-Amerika, var det andre målet å utforske holdninger til anabole steroider blant videregående skoleelever i Ghana, Vest-Afrika. Det tredje formålet var å undersøke hvordan vanlige mennesker i samfunnet oppfatter personlighetene til brukere av anabole steroider.

Resultatene indikerer at bruken av anabole steroider er et alvorlig og utbredt folkehelseproblem. Det indikerer også at mange videregåendeskoleelever i Ghana har brukt, eller har planer om å bruke, anabole steroider. Til sist viser også resultatene at brukere av anabole steroider blir oppfattet negativt av andre når det gjelder personlighetstrekk. Disse funnene utvider vår kunnskap om anabole steroider. Funnene kan også være nyttig for å utvikle tiltak på folkehelsenivå, og i klinisk arbeid som involverer brukere.

 

Personalia:
Dominic Sagoe (f. 1985) er født og oppvokst i Ghana. Han har en mastergrad i psykologi fra Universitetet i Ghana, og en M.Phil. i psykologi fra NTNU. I 2012 begynte Sagoe å jobbe ved Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, UiB. Han er medlem av både Gruppe for behandlingsforskning (BTR), og Forskningsgruppen for avhengighetsforskning. Veiledere har vært professor Ståle Pallesen, professor Torbjørn Torsheim, førsteamanuensis Helge Molde og postdoktor Cecilie Schou Andreassen.