Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hvordan vi kan få ut mer olje fra underjordiske reservoarer?

Nematollah Zamani disputerer fredag 29. mai 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Pore Scale Modeling of Polymer Flow Using the Navier-Stokes Approach".

Hovedinnhold

Polymerflømming er en fremgangsmåte for økt oljeutvinning som har vært brukt i flere tiår. I mitt doktorgradsprosjekt har jeg forsøkt å se på muligheten av polymerløsning i å mobilisere fanget olje som måtte komme av konvensjonell vannflømming og så forutsi oppførselen til polymerløsning som går gjennom komplekse porøse medier både teoretisk og numerisk.

Simuleringene er gjort ved å bruke 3D-strukturen i porøse medier som er innhentet av mikro-CT-avbildningsteknikker. Bildene brukes som representant for porøse medier og strømningsligningene løses direkte på disse.

De numeriske simuleringene er i overensstemmelse med de eksperimentelle resultatene og har vist at polymerløsning kan også være i stand til å redusere restoljemetning. Dermed kan det foruten å øke makroskopisk sveip også påvirke mikroskopisk sveip. På den annen side spiller egenskapene til det porøse mediet en betydelig rolle i å forutsi oppførselen til polymeroppløsningen i reservoaret

Petroleumsvirksomheten i norsk sokkel ble startet opp på slutten av 1960-tallet og senere har den bidratt betydelig til den økonomiske veksten i Norge, og til finansiering av den norske velferdsstaten. På tross av mer enn 40 års produksjon, har bare rundt 42 prosent av de totale forventede ressursene på norsk sokkel blitt produsert. For å videreføre lønnsom oljeproduksjon fra dagens modne reservoarer i norsk kontinentalsokkel, er det nødvendig med flere studier og forskning på økt oljeutvinning (EOR) metoder. Et bredt spekter av EOR-metoder er foreslått. For å velge en passende metode, er det viktig å se på egenskapene til oljen og geologien til reservoaret, i tillegg til økonomiske forhold.

 

Personalia:

Nematollah Zamani er opprinnelig fra Iran. Han har en bachelorgrad i petroleumsteknologi fra Tehrans Polytekniske Universitet i Iran fra 2008, og en mastergrad i petroleumsteknologi ved Ecole Nationale Seuperior de Geologie (ENSG) i Nancy i Frankrike fra 2010. I 2011 begynte Zamani i en stipendiatstilling ved Uni Research CIPR, og han ble tatt opp til forskerutdanningen ved for fysikk og teknologi.