Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Danning og smelting av naturgasshydrater

Jordan Michael Bauman disputerer mandag 8. juni 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Kinetic Modelling of Hydrate Formation, Dissociation, and Reformation”.

Hovedinnhold

Naturgasshydrater kan beskrives som gassmolekyler fanget i en spesiell type is. Prosjektet fokuserte på å utvikle en ny matematisk modell av forskjellige måter danningen og smeltingen av naturgasshydrater kan foregå på. Den nye modellen tillater detaljerte simuleringer av disse komplekse prosessene. Den ble brukt i en rekke industrielle og naturlige systemer.

Hydrater er svært viktige i olje- og gassindustrien. Ved tilstander med høyt trykk og lav temperatur kan hydrater dannes over frysepunktet for vann. Dette kan føre til danning av faste plugger inni olje- og gassrørene. Simuleringer med den nye modellen indikerte at rustne overflater inni rørledninger er svært sannsynlige steder for oppstart av hydratdanning. Simuleringer viste også at hydratdanningen var svært hurtig i karbondioksidførende rørledninger med for stor hydrogensulfidandel.

Metanhydrater ble nøye vurdert. De er en enorm potensiell kilde til naturgass, som dannes i permafrostområder og på eller under havbunnen. Store deler av disse hydratene er fanget i porer i mineraler og steiner. Simuleringer viste at tilstedeværelsen av salt- eller ferskvann er mye viktigere for hydratoppløsningshastigheten enn man tidligere har antatt.

Når karbondioksid sprøytes direkte inn i et hydratreservoar, blir det fanget i et hydrat og frigir metan. Dette er fordelaktig på to måter: karbondioksid kan lagres i et hydratreservoar, samtidig som metan produseres. Simuleringer viste at dette byttet av karbondioksid for metan kan oppnås storskala.

Arbeidet utført som del av dette prosjektet vil føre til forbedringer av produksjon og risikoanalyse for hydrater i olje- og gassindustrien.

Personalia:

Jordan Michael Bauman ble født i Eugune, Oregon, USA i 1972. Han tok bachelorgraden i kjemi ved Oregon State University i 1996.  I 2002 mottok han også sin mastergrad i fysikk fra Oregon State University. Han flyttet til Norge kort tid deretter. I 2007 påbegynte han doktorgradstudiet ved Universitetet i Bergen veiledet av professorene Bjørn Kvamme og Tatiana Kuznetsova.