Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Ledelse av endringer i nordiske kommuner

Charlotte Kiland disputerer fredag 12. juni 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Ledelse av endring i institusjonaliserte kontekster – betydningen av institusjonelt entreprenørskap».

Hovedinnhold

Avhandlingen tar utgangspunkt i hvilken betydning ledelse har for gjennomføring av planlagte endringer i nordiske kommuner. Studien tar utgangspunkt i to kommuner, henholdsvis Nacka i Sverige og Kristiansand i Norge, som bryter ut av deres nasjonale reformspor og blir foregangskommuner på hver sin reformtenkning.

Avhandlingens funn viser at det i kommuner er betydelig rom for ledelse til å drive igjennom relativt radikale endringer. Imidlertid vil både politisk og administrativ struktur, maktforhold og organisasjonskultur begrense ledelsens frihet til å velge nye former for endring og organisering på grunn av ulike former for institusjonelt press.

I den norske kommunen er skillet mellom politikk og administrasjon klarere og har lange tradisjoner for en kollegial modell som gjør at makten er spredd og fordelt på flere. Ledelse er derfor betinget av et tett samspill mellom ordfører og rådmann i endringsprosessene. Dette kompliserer mulighetene for ledelse.

I den svenske kommunen er forholdet mellom politikk og administrasjon mindre regulert, og med flertallsstyre gjennom en form for kvasi-parlamentarisme er makten mer konsentrert. Dette gir større handlingsrom for ledelse.

Avhandlingens funn viser også at handlingsrommet for ledelse kan variere mellom sektorer i en og samme kommune. I en kommunal kontekst vil et sterkt institusjonalisert sektorområde gi mindre rom for ledelse. I et sektorområde som er lite regulert gis det større rom for ledelse, eksempelvis er det i kultursektoren større rom for ledere til å gjennomføre mer radikale endringer enn i en sektor som er sterkere regulert. Ledelse må da utøves på en kløktig måte gjennom vilje og evne til å mobilisere makt og evne til å håndtere det strategiske spillet.

 

Personalia:

Charlotte Kiland (f. 1974) er oppvokst i Grimstad. Hun er utdannet statsviter med mastergrad i offentlig politikk og administrasjon fra Universitetet i Agder i 2002. Doktorgradsprosjektet har vært finansiert av Sørlandets kompetansefond. Veiledere er professor Harald Sætren, UiB og professor Dag Ingvar Jacobsen, UiA.