Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Vannløselige proteiner gir bedre fysisk fiskefôrkvalitet

Tor Andreas Samuelsen disputerer 19. juni 2015 for ph.d.-graden ved UiB med avhandlingen: «Fishmeal physicochemical properties – Impact on the fish feed extrusion process, phase transitions and physical pellet quality».

Den fysiske kvaliteten på fôret til den norske oppdrettslaksen er svært viktig. Dette fordi fôret blåses gjennom lange rør frem til laksemerdene. Hvis ikke fôret tåler denne mekaniske belastningen, knuses det til små partikler og støv som fisken ikke kan spise, og støvet kan i tillegg tette utfôringssystemet. Samuelsen har studert hvordan dette tapet kan reduseres ved å gjøre grep under fôrprosesseringen.

Fôrprosesseringen innebærer å blande ingrediensene i pulverform, ekstrudere fôrblandingen gjennom kraftig miksing med tilførsel av vann og varme, og tørke pelleten før den tilsettes olje og pakkes. Det er kjent at den fysiske kvaliteten til fiskefôret kan styres og forbedres ved tilsetning av stivelse og andre bindemidler, men proteinene i fôret vil også bidra til styrken på det ferdige produktet. Samuelsen har plukket fra hverandre komponentene i fiskemel, identifisert hvilke av disse som påvirker ekstruderen og hva disse betyr for den fysiske fôrkvaliteten. Studiet har dokumentert gunstige egenskaper til vannløselige lavmolekylære proteiner i fiskemelet (små peptider og aminosyrer). Slike proteiner presses ut sammen med vann under fremstilling av fiskemel og har positiv ernæringsverdi. Disse proteinene har gode bindeegenskaper. Tilsatt som prosesshjelpemiddel vil de lette fremstillingen av fiskefôr med høy fysisk kvalitet.

Det brukes stadig mer proteiner fra planteriket i kommersielt fiskefôr, og andelen proteiner fra marine råvarer går ned. I fôr med mye planteproteiner må det tilsettes mer vann for å lage pellet, sammenlignet med fiskemelbaserte. Dette medfører at mer vann må fjernes under tørking av pelleten, noe som øker energiforbruket sammenlignet med et tradisjonelt fiskemelbasert fôr. De vannløselige proteinene Samuelsen har studert har flere av de samme egenskapene som vann. Ved å erstatte noe av det vannet som tilsettes i prosessen med disse lavmolekylære proteinene kan energiforbruket dermed reduseres.

Personalia:

Tor Andreas Samuelsen (f. 1966) kommer fra Bergen og er utdannet sivilingeniør i kjemiteknikk fra NTNU i Trondheim i 1991.