Hjem
Nye doktorgrader
ny doktorgrad

Finansiering i høyere utdanning og forskning

Gigliola Mathisen Nyhagen disputerer fredag 19. juni 2015 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Changes in funding of higher education and research: Stronger governmental steering and organisational control of higher education institutions and academic behaviour?”

Hovedinnhold

I Nyhagens avhandling er endringer i finansiering i høyere utdanning og forskning og implikasjonene for høyere utdanningsinstitusjoner og akademisk adferd studert på tvers av land, i ulike perioder og på ulike nivå. Nyhagen stiller spørsmål om i hvilken grad endringene innebærer en sterkere statlig styring og mer organisatorisk kontroll av høyere utdanningsinstitusjoner og akademisk adferd. Avhandlingen studerer også i hvilken grad implikasjonene av endringer i finansiering betyr at universiteter går bort fra å være kjennetegnet som spesifikke organisasjoner til å bli mer formelle organisasjoner.

Problemstillingene i avhandlingen studeres på ulike nivå; den statlige finansieringspolitikken av universiteter i Norge, England og Frankrike, implikasjonene av finansieringspolitikk og finansieringsordninger for forskning og forskningsorganisering ved universiteter og implikasjonene av finansieringsordninger for akademikere og akademisk praksis.

En av hovedkonklusjonene i avhandlingen er at endringer i finansiering i høyere utdanning og forskning i de siste tiårene er knyttet til variasjon i tid og rekkevidde. Variasjon er knyttet til tid ettersom endringer finner sted i ulike perioder i de ulike landene og til rekkevidde ettersom endringene varier i grad av omfang. En annen sentral konklusjon er at implikasjoner av endringer i finansiering for høyere utdanningsinstitusjoner og akademisk adferd finner sted men er i mindre grad knyttet til intensjonene bak reformer. Funn i avhandlingen støtter påstanden om sterkere statlig styring og organisatoriske kontroll av universiteter gjennom finansiering. Men Nyhagen finner også at det eksisterer andre former for akademisk kontroll som begrenser muligheten for økt offentlig styring av universiteter. Det ser ikke ut til å være en konvergent bevegelse ved universiteter i retning mot å bli mindre spesifikke organisasjoner som et resultat av endringer i finansieringssystem eller finansieringsordninger.

 

Personalia

Gigliola Mathisen Nyhagen har vært ansatt som stipendiat ved Universitetet i Bergen og som forsker ved Uni Rokkansenteret. Hun er i dag ansatt ved Høgskolen i Sogn og Fjordane og underviser i Organisasjon og ledelse.