Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Sivilsamfunn og frivillige organisasjoner i Kina

Hans Jørgen Gåsemyr disputerer fredag 26. juni 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Non-governmental participation within authoritarian constraints: Twenty years of organizational growth and institutional development around AIDS in China».

Hovedinnhold

Kina er en autoritær stat med begrensede muligheter for politisk og sosial organisering, men aktiviteten blant frivillige og ikke-statlige organisasjoner (NGOer) har like fullt vært i vekst. Avhandlingen utforsker og forklarer mulighetene og begrensingene for slike organisasjoner i dagens Kina. Avhandlingen fokuserer på et område som gjennom de siste 20 årene har opplevd spesielt stor organisasjonsvekst, nemlig helse og HIV og AIDS. Den forklarer hvordan og hvorfor internasjonale, nasjonale og lokale aktører på ulike vis har bidratt til å styrke organisasjonslivet og sivilsamfunnet innen dette området.

Studien kartlegger mer enn 2000 kinesiske grupper og organisasjoner med tilknytning til HIV og AIDS og går i dybden på utviklingen for 40 av disse. Den viser hvordan NGOer kan vokse innen et autoritært og begrensende styresett. Den viser også hvordan kinesiske myndigheter i mange tilfeller har latt seg påvirke av internasjonale normer og åpnet opp for mer sivilsamfunnsaktivitet, og studien fokuserer spesielt på innflytelsen til fem store internasjonale organisasjoner. For å forklare dette legger avhandlingen vekt på samspillet mellom formelle og uformelle, skrevne og uskrevne, regler og institusjoner, som er spesielt viktig i en autoritær kontekst der alle aktører må utnytte de mulighetene som statsapparatet åpner for. Avhandlingen legger derfor stor vekt på hvordan strategiske enkeltpersoner og grupper kan påvirke og endre organisasjoner og praktisk politikk, men også hvordan de til enhver tid tilpasser seg, og i mindre grad utfordrer, de politiske begrensningene som systemet setter. 

Avhandlingen bygger på et unikt datamateriale samlet over flere år og baserer seg på over 150 intervjuer, en stor mengde dokumenter og en systematisk kartlegging av organisasjoner spredt over hele Kina.  


Personalia:

Hans Jørgen Gåsemyr (f. 1978) har vært ph.d.-stipendiat ved Institutt for sammenliknende politikk (UiB) de siste fire årene. Før det studerte og arbeidet han i Kina over flere år, og han har også bakgrunn som journalist og erfaring fra FN-systemet. Fra før har han en mastergrad i statsvitenskap fra NTNU. For tiden er han ansatt som forsker i et prosjekt ved Institutt for sammenliknende politikk (UiB).