Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Mødredødelighet i Etiopia

Yaliso Yaya Balla disputerer 25. juni 2015 for ph.d.-graden Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Maternal and neonatal mortality in rural south Ethiopia: Comparing mortality measurements and assessing obstetric care”.

Hovedinnhold

Selv om mødredødeligheten har blitt mindre i Afrika de siste 25 årene, er dette et av tusenårsmålene som flere land har problemer med å nå. Den viktigste av flere essensielle strategier for å få ned mødredødelighet er å fokusere på fødselen og gi god fødselsomsorg nær kvinners hjem.

Som del av et prosjekt for å minske mødredødelighet i fylkene Gamo Gofa og Seggen Zone i Etiopia har Yaliso Yaya sammenlignet fire metoder for å måle mødredødelighet. Målemetoder som er basert på representative utvalg av landsbygdbefolkingen gir det beste resultatene. Slik informasjon har gitt prosjektet en vesentlig tilgang på forskningsbasert informasjon for å målrette innsatsen. Den viktigste forskningen var opprettelsen av fødselsregister utført av kommunenes helsearbeidere (Health extension workers). Dette gjorde det mulig å måle resultater som at færre kvinner dør, men også å følge endringer, som for eksempel at flere kvinner kommer til svangerskapskontroller og færre kvinner bruker tradisjonelle fødselshjelpere.

Noen har hevdet at mangelen på lokal informasjon om fødsler og død representerer noen av de største hindringene i å kunne målstyre helsehjelp. Fødselsregistreringen foregår i noen representative fylker med en befolkning på cirka 450 000 mennesker. Registreringen foregår som en integrert del av det daglige virke til helsearbeidere. Dette er kvinnelige helsearbeidere som har ansvar for mellom to tusen og fem tusen mennesker. Fødselsregisteret er en forenklet modell av det norske fødselsregisteret, og representerer det første befolkingsbaserte register i Etiopia. Yaliso Yaya har validert fødselsregisteringen og vist at helsearbeiderne registrerer representative og gode data som kan brukes til å overvåke innsatsen for å redusere mødredødelighet.

Denne følgeforskningen, spesielt informasjon fra et fødselsregister, har gitt viktige informasjoner for å styre og bedre innsatsen. Vi tror disse eksemplene også kan gjennomføres i andre land.

 

Personalia:

Yaliso Yaya Balla har en Bachelorgrad i folkehelse fra Jimma Universitetet i Etiopia og Mastergrad i Internasjonal helse fra Universitetet I Bergen. Fra 2007 til 2010 var han rektor ved Sykepleiehøyskolen i Arba Minch I Etiopia, og siden 2010 har han vært ph.d.-student tilknyttet Senter for internasjonal helse. Veiledere for arbeidet har vært professor Bernt Lindtjørn og professor Ole Frithjof Norheim.