Hjem
Nye doktorgrader
ny doktorgrad

Kan geita Yngve hjelpe oss til å finne bedre hofteproteser?

Knut Harboe disputerer torsdag 20. august 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Developing a novel femoral stem in hip arthroplasty - An innovation process using a weight-bearing animal model”.

Hovedinnhold

I Norge i dag settes det inn ca. 8500 hofteproteser. Av disse er ca. 15 prosent utskiftning av tidligere innsatte proteser. Disse utskiftningsoperasjonene (revisjoner) er mer omfattende og tidkrevende enn det første inngrepet.

En ideell protese skal sitte godt fast og vare lenge, men samtidig bør den være enkel å ta ut, hvis det skulle bli nødvendig. I prosjektet er det sett på om disse tilsynelatende motstridende hensynene kan kombineres i en ny utforming av hofteproteser.

Det er gjennomført to geitestudier med hhv. 12 og 35 opererte geiter. Den første studien ble gjennomført i Bergen/Voss i 2006, og den andre studien på Høyland ved Sandnes i 2008. I begge studier fikk geitene operert høyre hofte med en totalprotese. Disse geitene ble observert i seks måneder etter operasjonen, for så å bli avlivet.

Styrken av innfestingen ble målt ved å dra protesen ut av beinet, og det ble registrert hvordan beinet hadde vokst inntil protesestammen.  Det ble også undersøkt ulike overflatebelegg som kunne bedre beinveksten rundt protesen.

Resultatene viste at den nye utformingen gjorde at protesen satt godt fast, og at den ble noe lettere å fjerne ved utboring. Forskjellen var mindre enn man kunne vente ut fra en teoretisk betraktning.  Det var noe ulik innfestingskraft ved de to beleggene som var undersøkt.

Studien viser at det er komplisert og krevende å utforme nye hofteproteser, fordi en rekke mekaniske og biologiske faktorer spiller sammen. Prinsippene for denne proteseutformingen av hofteproteser kan danne et grunnlag for ytterligere raffinering med tanke på bruk hos mennesker.

Avhandlingen går ut fra Klinisk institutt 1 i samarbeid med Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen. Prosjektet har vært en innovasjonsprosess i samarbeid med Aarbakke AS på Bryne.

 

Personalia:

Knut Harboe (født i 1974) har medisinsk embetseksamen fra Universitetet i Bergen i 2002. Han har vært ansatt som assistentlege, og senere overlege, ved ortopedisk avdeling, Stavanger universitetssjukehus. Veiledere har vært Kari Indrekvam, Einar Sudmann, Nils Roar Gjerdet, og Kjetil Søreide.