Hjem
Nye doktorgrader
ny doktorgrad

Kabbalah-senteret utfordrer vårt grunnleggende verdenssyn

Hanna Skartveit disputerer 21. august 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Migrants of Consciousness: Spiritual exile, self-transformation and the overcoming of individualism in the Kabbalah Centre”.

Hovedinnhold

Selv-observasjon og - transformasjon er i økende grad viktig for det moderne mennesket, noe som reflekteres i en rekke tradisjoner og praksiser. Med utgangspunkt i perspektivet til den åndelige bevegelsen Kabbalah-senteret i Buenos Aires, Argentina, søker Hanna Skartveit å forstå hva som driver så mange til å gjennomgå den både givende og ubehagelige prosessen det er å aktivt endre seg selv og sitt verdenssyn.

Fra et kabbalistisk perspektiv eksisterer menneskeheten i eksil, skilt fra Gud gjennom skapelsen. Repatriering fra en illusorisk fragmentert verden til den opprinnelige guddommelige enhet, skjer gjennom en korreksjonsprosess over utallige liv, hvor hver sjel gradvis blir fullstendig bevisst sitt selv og sine styrker og svakheter, og tar ansvar for sitt liv og handlinger. Myndiggjort gjennom å observere verden annerledes og skape egen virkelighet, kan mennesket overkomme sine materielle begrensninger, etterligne Guds grenseløse skaperkrefter, og bevege seg mot en opplevelse av enhet med Gud og andre mennesker. Slik øker menneskeheten gradvis sitt kulturelle bevissthetsnivå og reduserer kaoset og lidelsen som preger det materielle diaspora, vår verden.

Studentene ved senteret i Buenos Aires opplever samfunnet som korrupt og kulturelt sykt, og velger å bidra til endring gjennom å dykke ned i underbevisstheten for å konfrontere sitt eget bidrag til virkeligheten og helbrede sitt samfunnsskapte ego. Slik ønsker de å stimulere til global bevisstgjøring og skape et radikalt paradigmeskifte, bort fra vestlig individualisme-tenkning og mot et samfunn bygget på kollektivitet og en forståelse av mennesket som grunnleggende relasjonelt og nært knyttet til alt annet liv.

Gjennom sin verdensforståelse tar Kabbalah-senteret opp store spørsmål. Hva er menneskets grunnleggende natur? Hvordan erkjenner vi oss selv i forhold til våre omgivelser? Hva er bevissthet? Og er det mulig å leve sammen og bygge samfunn på en annen måte? Sentralt står temaer som autonomi, ansvar og den frie vilje, og menneskets evne til å kontrollere sin egen skjebne eller bli kontrollert av andre; å være kilde til sin egen skapende kraft eller underkaste seg viljen til andre skapere.

 

Personalia:

Hanna Skartveit er født i 1978 og vokste opp på Finnøy i Ryfylke. Hun tok hovedfag i sosialantropologi ved UiB i 2004, der hun forsket på folketro og fankultur i Argentina. Hun har hatt ph.d.-stipend fra IMER Bergen og Institutt for sosialantropologi, og har også vært tilknyttet UiB Global.