Hjem
Nye doktorgrader
ny doktorgrad

Inspeksjon av veggstruktur i oljebrønner med røntgenstråling

Andrii Sofiienko disputerer mandag 24. august 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Radial X-ray backscatter imaging for well integrity inspections”.

Hovedinnhold

Under drift er det svært ofte nødvendig å kontrollere integriteten til de ulike mekaniske delene i veggstrukturen i oljebrønner, for å finne eventuelle strukturelle defekter som feil, inhomogenitet i materialene, tomrom, kanaler og korrosjon. Disse defektene kan oppstå som følge av degradering over tid. Den mest brukte metoden er akustiske skannere. Disse er ikke utformet som bildebehandlingsverktøy i klassisk forstand, de har begrenset romlig oppløsning og er ofte bare følsomme noen få centimeter inn i strukturen. De måler heller ikke brønnveggens sementkvalitet direkte.

Industrielle røntgenrør opereres med relativt høy energi, og kan derfor trenge gjennom de tette lagene i en brønnvegg. Ved å måle tilbakespredt røntgenstråling med et detektorsystem, er det mulig å rekonstruere 3D-tetthetsfordelingen i veggstrukturen opp til 10 cm dybde i brønnveggen. Dermed kan integriteten til de ulike mekaniske delene i brønnveggen inspiseres med relativt god følsomhet. Sofiienkos forskning har i hovedsak vært å tolke måleresultatene fra den spredte røntgenstrålingen i forhold til endringer i veggstrukturen. I dette er det blant annet benyttet Monte Carlo-modellering av strålingsresponsen. Sofiienko har også forsket på et halvledermateriale, Zink Selenide, som grunnlag for robuste detektorer som kan brukes til å måle den spredte strålingen under krevende forhold blant annet med hensyn til høy temperatur.

 

Personalia:

Andrii Sofiienko er født i 1983 i Ukraina og oppnådde mastergrad i kjerne- og elementær partikkelfysikk fysikk ved National Taras Shevchenko University of Kyiv i 2005. Her ble han ansatt som vitenskapelig assistent samme år. Doktorgradsarbeidet er utført ved Institutt for fysikk og teknologi, UiB og ved Visuray AS i Randaberg fra april 2012 til april 2015. Prof. Geir Anton Johansen har vært hovedveileder, Dr. Marie Bueie Holstad (CMR AS) og Dr. David M. Ponce (Visuray AS) har vært biveiledere.