Hjem
Nye doktorgrader
ny doktorgrad

Samaritanen Munajjā sin kommentar til skapelseshistorien

Franz Weigelt disputerer torsdag 20. august 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Der Genesiskommentar des Samaritaners Ṣadaqa b. Munağğā (Gest. nach 1223) - Einleitung, Übersetzung, Anmerkungen zu Gen 1-3».

Hovedinnhold

Fra 600-tallet av spredde den muslimsk-arabiske kulturen seg over Midtøsten og store deler av middelhavsområdet. Rundt det arabiske språket oppstod en kunnskapskultur som omfattet det meste av litteratur, vitenskapene, teologi, filosofi, medisin, astronomi m.m. Det var ikke bare muslimene som ble berørt av utviklingen, men også jødene og kristne.

Doktorgradsavhandlingen viser at det også var noen lærde av det forholdsvis lille samaritanske miljøet som hadde del i denne kulturen. Grunnlaget for undersøkelsen er en kommentar til Første Mosebok av den samaritanske legen og teologen Sadaqa b. Munajjā (døde i 1223). Teksten er et unikt eksempel på hvordan teologiske konsepter og litterære sjangrer kunne krysse religionsgrensene, fordi de bygget på felles grunnprinsipper.

Ut fra stil og innhold kommer det fram at denne kommentaren er et typisk verk av kalām, en rasjonalistisk teologi som utviklet seg i tidlig islam og ble adaptert av jøder og kristner. Kalām-teologene hevdet at det fremfor alt er forstanden som kan lede mennesket til gudserkjennelse. På dette grunnlaget var det mulig at både muslimer, jøder og kristne deltok i en felles teologisk diskusjon, selv om de trodde på ulike åpenbaringsskrifter.

Enda mer påfallende er det at denne samaritanske teksten fortsetter en tradisjon av kommentarer til skapelseshistorien (på gresk: hexaemeron) som går helt tilbake til kirkefedrene. Hexaemeron-litteraturen går ut på å harmonisere den filosofisk-naturvitenskapelige kosmologien fra den greske tradisjonen med den bibelske beretningen om skapelsen. I både kalām-teologien og hexaemeron-litteraturen er det menneskets forstandsevne som står sentralt, og dette gjør det mulig å skape en organisk kombinasjon av begge tilnærminger. Teksten av Ṣadaqa b. Munaǧǧā viser at også samaritanerne hadde del i denne rasjonalistiske skrifttolkningen. Den er en viktig byggestein til rekonstruksjonen av eksegesetradisjonen i jødisk-arabisk litteratur, som det nå blir kastet lys over for første gang.

 

Personalia:

Frank Weigelt har magistergrad i fagene arabisk og teologi fra Universität Leipzig, Tyskland. Han studerte også i Jerusalem og Damaskus. I perioden 2005–2011 var han underviser og forsker i semittiske språk ved Freie Universität Berlin og freelance tolk i arabisk. Siden 2012 har han vært stipendiat ved Institutt for fremmedspråk ved Universitetet i Bergen. I forbindelse med doktorgradsprosjektet organiserte han i 2014 workshopen «Samaritan Bible Exegesis» ved UiB.