Hjem
Nye doktorgrader
ny doktorgrad

Å bli i Russland, eller reise til Hellas? Det er spørsmålet

Alexander Manuylov disputerer fredag 28. august 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Russian Greeks /Greek Russians: Parameters of Identity".

Hovedinnhold

Avhandlingen fokuserer på hvordan den greskættede befolkningen i det tidligere Sovjetunionen gjorde bruk av reformene som kom utover 1990-tallet i Russland, og av repatrieringspolitikken i Hellas i den samme perioden, til å skape en ny diskurs omkring forståelsen av sin greske identitet. Denne nye greske identiteten ble nå kjent gjennom begrepet “Pontians”.  Dette var nytt ettersom den greskættede befolkningen i tsar-Russland og i Sovjetunionen, som var kjent som “Greki”, aldri fremstod som noen homogen gruppe. Den nye diskursen omkring en felles gresk identitet ble til under Gorbatsjov og hans perestrojkapolitikk, der folk som tidligere ville blitt kalt «grekere» nå ble kalt «Pontians», både i Russland og i Hellas. Særlig viktig var situasjonen i Hellas, der mennesker med denne identiteten på 1990-tallet fikk tilgang på nye sosiale og økonomiske ressurser, og der de enkelt kunne krysse Schengen-grensene som EU-borgere, og derigjennom få tilgang på et europeisk arbeidsmarked.

Det overordnede konseptuelle argumentet i avhandlingen relaterer til migrasjons- og etnisitetslitteraturen. Analysen i avhandlingen viser at den etniske identiteten er i dynamisk endring i et samspill mellom statlig politikk som angår borgerrettigheter og territorium, lokalsamfunns posisjon i et nasjonalt fellesskap, og prosesser på familienivå, der ekteskap og utdanning gir viktige premisser for hvilke karrierer medlemmer av gruppen kan utvikle. 

Geografisk er studiet fokusert på de sørlige områder av det historiske russiske imperiet; sørøstlige Ukraina, Krim og nord-Kaukasus til Abkhazia, Georgia og Kars-regionen i dagens Tyrkia. Feltarbeid ble utført i ulike perioder i årene 2006 og 2011, med opphold både i Russland og i Hellas.

 

Personalia

Alexander Manuylov (f. 1966) har mastergrad i historie, samfunnsfag og statsvitenskap fra Kuban State University i Krasnodar, Russland.  Etter mastergraden (1994) har han arbeidet med undervisning og forskning. I 2000 startet han “The Centre for Anthropological Research”, der han fungerte som direktør til han kom til Bergen som doktorgradsstudent ved Institutt for sosialantropologi i 2008. Manuylov har publisert to bøker og en rekke faglige artikler.