Hjem
Nye doktorgrader
ny doktorgrad

Å presse seg gjennom gjerder

Reshma Bharadwaj disputerer fredag 28. august 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Ways of Being: Ontological Insurrections by Little Selves in Keralam, India”.

Hovedinnhold

Keralam er den sørligste delstaten i India. Denne avhandlingen ser på politisk mobilisering blant kvinnelige sexarbeidere og kjønns-skeive/kvinner som tiltrekkes av kvinner.

Avhandlingen analyserer Sex Workers’ Forum of Kerala og Sahayatrika, som er deres respektive organisasjoner. Politisk handling sies ofte å være basert på at deltakere selv-identifiserer som en spesifikk «sosial type», som «prostituert» eller «lesbisk». Men synligheten som resulterer fra disse handlingene «låser» mennesker i en spesifikk form for identitet. For mennesker som mangler støtte i offentligheten, kan dette skape et tilbakeslag og øke volden, marginaliseringen og stigmatiseringen. Denne situasjonen overkommes gjennom å inkorporere personlige erfaringer på usynlige og synlige måter inn i opposisjonens politikk.

Avhandlingen argumenterer for at politiske subjektiviteter er resultater av politisk handling heller enn allerede oppnådd, og at de dermed produserer flytende, komplekse og internt plurale subjekter. Det å anta definitive identiteter som en forutsetning for politisk handling benekter selve muligheten for marginale selvs synliggjøring. Deres rett til å ha rettigheter avhenger av deres synliggjøring som legitime medlemmer av den universelle kategorien «menneske». Det å kreve denne ontologiske statusen blir sentralt i deres politikk, medvitent eller ikke. Denne fundamentale ontologiske umuligheten eller utfordringen er til sist produktiv. Hverken staten eller sivilsamfunnet evner å peke på, redusere eller ramme inn subjektene, som i sin tur holder åpent en rekke mulige fremtidige scenarier både for individuelle liv og i relasjoner med andre.

Avhandlingen avslører muligheter såvel som begrensninger i moderne liberale politiske strategier. Hverdagsforhandlinger som innebærer lingvistiske strategier, vennskapsnettverk, ritualer, migrasjon, selvmord, historiefortelling og deltakelse i myndighetenes velferdsprosjekter blir tatt opp sammen med synlige former for politiske kampanjer. På denne måten snakker de tilbake til eurosentriske liberale selv og måter å nærme seg skeive liv.

 

Personalia:

Reshma Bharadwaj jobber som universitetslektor ved Fakultet for Socialt Arbeid, Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Keralam. Hun har utdanningsbakgrunn fra Social Work (MSW) fra MG University, Keralam, og fra Science and Development Communication ved C-Dit, Keralam. Hun tok del i MPhil i utviklingsantropologi ved Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen. Hun har publisert en redigert artikkelsamling med tittelen Beyond Myths: Homosexuality in Keralam.