Hjem
Nye doktorgrader
ny doktorgrad

Fysisk kapasitet hos ekstremt for tidlig fødte

Hege Synnøve Havstad Clemm disputerer fredag 28. august 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Exercise Capacity after extremely preterm birth – Development from childhood to adulthood».

Hovedinnhold

Avhandlingen beskriver fysisk arbeidskapasitet hos barn og unge voksne som ble født mer enn tre måneder for tidlig i periodene 1982-85 og 1991-92. Vi fant at maksimalt oksygenopptak og maksimalt antall meter tilbakelagt på en standardisert tredemølletest var ca. 10 prosent lavere enn hos jevnaldrende kontroller født til termin. Gjennomsnittsverdiene var likevel innenfor det som regnes som normalt. Med tanke på hvilken belastning det er å være født ekstremt for tidlig, bør dette regnes som svært bra.

Deltagerne i studien ble testet på tredemølle med ca. syv års mellomrom, ved henholdsvis 18 og 25 års alder og ved 10 og 18 års alder.

Lavere fysisk kapasitet hos de som var født for tidlig, kunne forklares med mindre fysisk aktivitet på fritiden. Vi fant ingen sammenheng mellom fysisk kapasitet og lungefunksjon ved testpunktet eller nyfødtmedisinske forhold, slik som bronkopulmonal dysplasi.  Kirurgisk lukking av ductus arteriosus i nyfødtperioden (en blodåre fra fosterlivet som normalt lukker seg spontant) viste seg å være en risiko for lammelse av venstre stemmebånd. Dette var assosiert med betydelige symptomer fra luftveiene, men ikke med redusert fysisk kapasitet.

Utvikling av fysisk kapasitet fra 10 til 18 år og fra 18 til 25 år var den samme hos de som var født for tidlig og de som var født til termin. Både hos de som var født for tidlig og hos de som var født til termin, var det i ungdomsårene en positiv sammenheng mellom fysisk kapasitet og rapportert trening på fritiden.

Å være født ekstremt for tidlig er en risiko for funksjonsnedsettelse og sykdommer senere i livet. Fysisk aktivitet er helsefremmende og forebyggende, og studien viser at det er mulig å oppnå normal fysisk kapasitet for denne sårbare gruppen. Det er derfor viktig at man tidlig oppmuntrer til fysisk aktivitet, slik at mestring oppnås og god helse fremmes.

Personalia:

Hege Synnøve Havstad Clemm (f. 1976), avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 2003. Hun har arbeidet ved Barneklinikken i Bergen siden 2006 og er spesialist i Pediatri med subspesialisering rettet mot lunge og luftveier samt idrett. Doktorgradsarbeidet utgår fra Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen. Veiledere har vært Professor Thomas Halvorsen, Professor Trond Markestad og Førsteamanuensis Ola Røksund.