Hjem
Nye doktorgrader
ny doktorgrad

Periodisk febersyndrom hos barn

Jostein Andersen Førsvoll disputerer fredag 11. september 2015 for ph.d.-graden med avhandlingen: “The Periodic Fever,Aphthous stomatitis, Pharyngitis and cervical Adenitis syndrome in children. Clinical and immunological aspects”.

Hovedinnhold

Barn er mer utsatt for infeksjoner og har oftere feber enn voksne. Infeksjoner er imidlertid ikke alltid årsaken til gjentatte feberepisoder hos barn.

Barn som har regelmessige, korte og selvbegrensende feberepisoder kan ha et periodisk febersyndrom. «Periodic Fever, Aphthous stomatitis, Pharyngitis and cervical Adenitis syndrome», som forkortes PFAPA, er det vanligste periodiske febersyndromet hos barn.

Feberepisodene ved PFAPA debuterer i tidlige barneår og ledsages av store lymfeknuter på hals, sår i munnslimhinnen og betennelse i svelgslimhinner og halsmandler.

Siden 2004 har alle barn diagnostisert med PFAPA blitt fulgt systematisk opp ved Barne- og ungdomsklinikken ved Stavanger Universitetssjukehus.

I studien tok vi blodprøver fra barn med PFAPA under og mellom feberepisodene. Halsmandler ble fjernet som behandling for PFAPA. Halsmandelvevet ble studert i mikroskop. Ved hjelp av en fargeteknikk, ble ulike undergrupper av celler merket og telt. Funnene ble sammenliknet med halsmandler fra en kontrollgruppe.

Vi fant at sykdomsdebut var vanlig i første leveår. Årlig sykdomshyppighet av PFAPA ble beregnet til 2.3 nye tilfeller pr 10.000 barn under fem år. Vi fant endringer i nivået av ulike typer hvite blodlegemer og immunologiske signalstoffer i blodet under feberepisodene. I halsmandlene hos barn med PFAPA, fant vi færre celler av en bestemt type sammenliknet med kontrollene.

Vår studie viser at PFAPA er relativt vanlig, og leger som vurderer barn bør være kjent med tilstanden. Resultatene våre kan tyde på at PFAPA skyldes en feilregulering av immunforsvaret, men mer forskning trengs for å avklare sykdomsårsaken.

 

Personalia:
Jostein Andersen Førsvoll (f. 1976) er vokst opp på Kråkerøy. Han avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 2001. Han er spesialist i barnesykdommer og arbeider som overlege ved Barne- og ungdomsklinikken ved Stavanger Universitetssjukehus