Hjem
Nye doktorgrader
ny doktorgrad

Kreft i urinblæren har endret seg

Jorunn Litlekalsøy disputerer fredag 18. september 2015 for ph.d. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Time relations of biological markers in urothelial carcinomas».

Hovedinnhold

Kreft i urinblæren er en av de hyppige kreftformene i Norge og rammer flest menn.

En vet at denne krefttypen kan skyldes ytre årsaker, bl.a. røyking og visse kjemikalier som skilles ut i urinen. Forståelsen av hva slags forstyrrelser som finnes ved denne krefttypen er imidlertid begrenset og har utviklet seg lite på mange år.

Denne doktoravhandlingen retter søkelyset mot dette problemet.

Hovedfunnene baserer seg på undersøkelser av både genforandringer og kreftcellenes egenskaper, og det er gjort to funn som kaster nytt lys over denne alvorlige kreftformen.

Ved å sammenlikne kreftvev som ble fjernet i dag med vev som har vært lagret helt tilbake til 1930-årene i patologiske biobanker, viser det seg at kreftcellene har andre egenskaper i dag enn den gangen. Det kan skyldes at ytre årsaker til denne kreftformen som påvirker blæreslimhinnen har vært forskjellige og endret seg med årene. Funnet kan få konsekvenser for vurdering av individuelle kreftsvulster.

Ved blærekreft i dag finnes det også betydelige forstyrrelser i cellenes tidsregulering, dvs. både i klokkegener og klokkeproteiner som regulerer cellene. Det kan tyde på at cellene arbeider på høytrykk hele døgnet, mens normale celler viser betydelige døgnvariasjoner knyttet til om personen sover eller er våken.

Funnene viser hvor viktig det er å trekke inn tidsdimensjonen i studiet av kreftsvulster, både på kort og lang sikt.

 

Personalia:

Jorunn Litlekalsøy er født 1961 og oppvokst i Austevoll. Hun tok sin Cand.Scient. grad i molekylærbiolog ved Universitetet i Bergen. Doktorarbeidet hennes ble utført ved Gades laboratorium for patologi Universitetet i Bergen og avdeling for patologi Haukeland Universitetssykehus.