Hjem
Nye doktorgrader
ny doktorgrad

Modifiseringer av proteinet Annexin A2

Ann Kari Grindheim disputerer fredag 25. september 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Phosphorylation of Annexin A2. Regulation of subcellular localisation and function».

Hovedinnhold

Etter at proteiner har blitt laget kan de modifiseres ved at kjemiske grupper kobles på spesifikke aminosyrer. En av de vanligste modifiseringene er fosforylering, som vil si at en fosfatgruppe blir koblet til aminosyrer av typen serin, treonin eller tyrosin. Flertallet av proteinene i cellene våre kan fosforyleres, og dette påvirker hvordan proteinene binder seg til hverandre, hvor i cellen de befinner seg og hvilken aktivitet de har. På denne måten regulerer fosforylering svært mange viktige prosesser i cellene, for eksempel celledeling, stoffskifte, celle-bevegelse og sekresjon av hormoner og andre signalsubstanser. Siden fosforylering er involvert i så mange viktige prosesser kan det også føre til sykdom når mekanismene som regulerer fosforylering er ødelagt.

Annexin A2 er et protein med mange funksjoner, og finnes assosiert med mange ulike strukturer inne i cellene. Dette proteinet er blant annet involvert i regulering av proteinproduksjon, sekresjon og celle-form og -bevegelse. Grindheim har vist at det også er involvert i celledeling. Hun har, ved hjelp av ulike biokjemiske og cellebiologiske teknikker, studert hvordan fosforylering påvirker lokalisering og funksjon av Annexin A2 i cellene.

Man finner unormalt høy forekomst av Annexin A2-proteinet i mange aggressive kreftformer. I tillegg er det mye som tyder på at høye nivåer av Annexin A2 kan stimulere kreftutvikling/progresjon, og særlig den tyrosin-fosforylerte formen av Annexin A2 ser ut til å spille en viktig rolle her. Det er derfor viktig å forstå hvordan de ulike funksjonene av Annexin A2 reguleres av fosforylering. Dette vil være viktig kunnskap hvis man i fremtiden ønsker å utvikle et kreft-legemiddel som retter seg mot aktiviteten til Annexin A2.

Personalia:
Ann Kari Grindheim (f. 1986) kommer fra Radøy i Nordhordland. Hun fullførte en mastergrad i farmasi ved UiB i 2011 og har i perioden 2011-2015 vært stipendiat ved Institutt for Biomedisin, finansiert av Universitetet i Bergen. Prof. Jaakko Saraste og Prof. Anni Vedeler har vært veiledere.