Hjem
Nye doktorgrader
ny doktorgrad

Utvikling av en vaksine mot barnediaré i u-land

Arne Michael Taxt disputerer mandag 5. oktober 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Characterisation of toxic, antigenic and cross-reactive determinants of the heat-stable toxin of enterotoxigenic Escherichia coli. Towards rational design of a toxoid vaccine”.

Hovedinnhold

Årlig dør omlag 600.000 barn av akutt diaré, og i tillegg fører gjentatte diaréepisoder til underernæring, hemmet vekst og forsinket utvikling hos et stort antall barn. De fleste dødsfallene finner sted i Sørøst- og Sør-Asia og i Afrika sør for Sahara. En sykdomsfremkallende variant av bakterien Escherichia coli, enterotoksindannende E. coli (ETEC), er blant de viktigste årsakene til diaré blant barn i utviklingsland. ETEC er også den vanligste årsaken til diaré blant reisende til slike land. Bakterien kan produsere to ulike toksiner: et varme-stabilt (ST) og et varme-labilt (LT). ST-produserende ETEC forårsaker de fleste alvorlige formene for ETEC-diaré blant barn i utviklingsland, og avhandlingens hovedfokus er å bidra til utviklingen av en vaksine mot ST.

ST gir diaré ved å aktivere en reseptor i tarmveggen som normalt reguleres av to peptider, guanylin og uroguanylin. Peptidene og reseptoren bidrar til å opprettholde den normale væskebalansen i tarmen. Siden ST er svært lik guanylin og uroguanylin, har det lenge vært en bekymring at en ST-vaksine kan gi opphav til antistoff som kryssreagerer med disse humane peptidene. Avhandlingen viser at slik kryssreaksjon kan finne sted og er en utfordring for fremtidig vaksineutvikling, men også at det er mulig å danne antistoff som nøytraliserer ST uten å kryssreagere.

Avhandlingen presenterer også en molekylær kartlegging av ST, som viser hvilke deler av molekylet som kan gi opphav til trygge, ikke-kryssreagerende antistoff, og hvilke deler som bør endres for å gjøre vaksinemolekylet ikke-toksisk. Informasjonen fra kartleggingen kan brukes til å konstruere en trygg og effektiv ST-vaksine, som forhåpentligvis vil kunne bli et viktig bidrag mot barnediaré.

 

Personalia:
Arne Michael Taxt er født i Tromsø i 1978. Han er oppvokst i Asker, men har bodd store deler av sitt liv i Bergen. Han studerte medisin ved Vrije Universiteit i Amsterdam, og arbeider som lege ved Barneavdelingen ved Sørlandet Sykehus, Arendal. Han har vært stipendiat ved Senter for Internasjonal Helse og Molekylærbiologisk Institutt ved Universitetet i Bergen. Forskningsleder Pål Puntervoll ved Uni Research Miljø og professor Halvor Sommerfelt har vært veiledere.