Hjem
Nye doktorgrader
ny doktorgrad

Utfordringer ved ny teknikk for fremre korsbåndskirurgi

Eivind Inderhaug disputerer fredag 9. oktober 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen ”Changing paradigms of ACL surgery – from transtibial to a more anatomic approach”.

Hovedinnhold

Arbeidet har tatt utgangspunkt i et globalt skifte av kirurgisk tilnærming til fremre korsbåndsrekonstruksjon. Ved overgangen til en såkalt ”anatomisk” teknikk har flere studier avdekket uventet dårlig resultat av den nye og forbedrede teknikken. I avhandlingen har man derfor undersøkt det kliniske rasjonale for å bytte teknikk og samtidig identifisert utfordringer ved den nye tilnærmingen. Gjennom å introdusere hjelpemidler til bruk under eller etter kirurgien, har man funnet to metoder for å redusere antallet tekniske feil. Denne innsikten vil kunne bidra til å redusere antallet reoperasjoner etter denne typen kirurgi.

I en opplæringsfase av kirurgiske teknikker vil det alltid være en ”lærekurve” før en tilfredsstillende grad av mestring oppnås. Denne første fasen vil uunngåelig medføre en økt risiko for tekniske feil som kan føre til et mindre godt resultat for pasientene. Med utgangspunkt i en hypotese om at lærekurven ved den anatomiske teknikken besto i å oppnå en korrekt plassering av det nye fremre korsbåndet, undersøkte Inderhaug og medarbeidere konsekvensen av å bytte teknikk. Funn av en uønsket variasjon i plassering av det nye korsbåndet i denne tidlige fasen er en sannsynlig forklaring på tidligere rapporter om dårligere resultater ved den nye ”anatomiske” teknikken sammenlignet med tidligere teknikker.

Ved trinnvis å introdusere to ulike hjelpemidler for å oppnå optimal graftplassering - postoperativ 3D CT og intraoperativ gjennomlysning – fant man en reduksjon i den uønskede variasjonen i plasseringen av det nye korsbåndet. På bakgrunn av disse funnene anbefales det derfor å bruke hjelpemidler under opplæring ved den nye teknikken eller dersom man har et lavt volum av slike kirurgiske inngrep.

 

Personalia:

Eivind Inderhaug (f. 1981) jobber som lege i spesialisering innen ortopedi ved Haraldsplass diakonale sykehus. Han ble uteeksaminert fra Universitetet i Oslo som cand.med. i 2009 og avsluttet videre en internasjonal mastergrad i ”Health Economics, Policy and Management” i 2013. Han ble tatt opp til ph.d.-programmet ved Klinisk institutt 1 i 2013 og har vært veiledet av Eirik Solheim, Torbjørn Strand og Allan Larsen.