Hjem
Nye doktorgrader
ny doktorgrad

Mange tuberkulosepasienter i Pakistan blir ikke funnet

Razia Kaniz Fatima disputerer fredag 16. oktober 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Assessing the burden of missing tuberculosis cases in Pakistan”.

Hovedinnhold

Prosjektet til Razia Fatima var å beregne hvor mange pasienter med tuberkulose (TB) som man ikke får tatt hånd om i det nasjonale tuberkuloseprogrammet. WHO har angir at av alle personer i Pakistan som har tuberkulose blir anslagsvis 63 prosent identifisert og behandlet; den private sektoren der er svært stor og tar seg av en ukjent men trolig stor andel av tuberkulosepasientene. Razia fant at antallet pasienter i Pakistan som man ikke finner er vesentlig høyere enn det man tidligere trodde. Hun prøvde ut noen måter å finne flere pasienter.

En av studiene beregnet hvor mange tuberkulosepasienter som eksisterer i Pakistan, og man fant en vesentlig høyere sykdomsbyrde enn WHO sine estimater. En annen studie viste hva som skjedde med pasienter som var henvist fra privat sektor for tuberkuloseundersøkelser, og det viste seg at bare en fjerdedel kom til det formelle tuberkulosesenteret i distriktene. En annen studie undersøkte en ny enkel strategi for å hindre at pasienter med symptomer som kan være TB bare forsvinner ut av systemet uten å bli undersøkt skikkelig. Man merket av med en penn i utepasientregisteret hvem som trolig burde hatt en tuberkuloseundersøkelse, og lette etter disse i laboratorieregisteret for tuberkulose, og da fikk man merkbart flere pasienter. En annen stor studie undersøkte om slike pasienter som ble undersøkt og funnet å ha TB virkelig ble registrert i TB-registeret og satt på behandling. Det viste seg at en god del som hadde fått påvist TB ikke ble registrert, og dette problemet var større i store sykehusklinikker enn i primærhelsetjenesten.

Prosjektet fulgte også tuberkulosekampanjer i slumområder hvor helsetjenester er begrenset. Man engasjerte private leger for å finne nye pasienter, og det ble vist at man kan finne flere pasienter og gi dem riktig behandling.

 

Personalia:

Dr. Razia Kaniz Fatima ble født i Rawalpindi, Pakistan i 1977. Hun tok medisinsk embetseksamen i 2001 fra Frontier Medical College, Abottabad. Siden tok hun både en mastergrad i epidemiologi og en mastergrad i folkehelse i England. Hun arbeider ved det Nasjonale tuberkuloseprogrammet i Pakistan som epidemiolog. Der er hun leder og koordinator av forskningsenheten.