Hjem
Nye doktorgrader
ny doktorgrad

Hvordan reagerer bløtvevet i munnen på implantater av titan?

Rigmor S. Flatebø disputerer onsdag 28. oktober 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Tissue response to titanium oral implants evaluated in a human model”.

Hovedinnhold

Det er stadig vanligere å erstatte tenner som mangler med implantater (”skruer”). Tann-implantatet, som er laget av metallet titan, blir satt inn i kjevebeinet og er i kontakt med bløtvev (oral mucosa). Spørsmålene i denne avhandlingen dreier seg om hva slags reaksjoner som kan ses i bløtvevet ved tann-implantatene. Hvor vellykket en slik behandling er, avhenger av mange faktorer, blant annet mulige vevsreaksjoner ved materialet. Disse reaksjonene kan være overømfintlighet mot titan, eller andre typer biologiske reaksjoner ved selve materialet eller stoffene som blir frigjort.

Arbeidene bygger på vevsprøver fra pasienter som får implantatbehandling, og sammenligner ulike typer vevsreaksjoner før og seks måneder etter innsettingen av tannimplantatene. I tilhelingsperioden er implantatene dekket av bløtvev. Det er vevsprøver fra dette området som er undersøkt i denne avhandlingen.

Det ble brukt ulike metoder for å påvise og kartlegge partikler av titan i vevsprøvene. Ved å sammenligne antall betennelsesceller, blodkar og lymfekar i vevet før og etter tannimplantatet ble satt inn, ble det registrert endringer i antall betennelsesceller. Det ble også funnet endringer i antall og størrelse til både blodkar og lymfekar. Det ble vist at titanpartikler fantes både før og etter innsetting av tannimplantatene, men flest partikler nær implantatene. Generelt viste resultatene, med de metodene som ble brukt, at det ikke var påfallende biologiske vevsreaksjoner ved implantatene.

 

Personalia:

Rigmor S. Flatebø (født i 1965) har odontologisk embetseksamen fra Universitetet i Bergen (UiB) i 1989. Hun har vært ansatt i Rogaland fylkeskommune som tannlege, og har siden 1999 arbeidet i privat praksis ved Apollonia tannlegesenter i Stavanger. Hun ble spesialist i periodonti (tannkjøttsykdommer) i 2005. Veiledere har vært Knut N. Leknes, Nils Roar Gjerdet og Anne Christine Johannessen.