Hjem
Nye doktorgrader
ny doktorgrad

KOLS, alkohol og sovemedisin – fare for nattlig lungesvikt?

Nils Henrik Holmedahl disputerer onsdag 28. oktober 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Assessment of nocturnal versus daytime gas exchange in stable COPD, with emphasis on hypoventilation during spontaneous sleep and in sleep influenced by alcohol or zopiclone”.

Hovedinnhold

Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) er nå verdens 3. hyppigste dødsårsak, og lungesvikt med høyt trykk av karbondioksidgass (pCO2) i blodet er en fryktet komplikasjon. Tidlige tegn på dette kan være betydelig pCO2-økning under søvn (søvn-hypoventilasjon, SH). Alkohol og sovemedisinen zopiklone er kjent for å øke pCO2 i blodet hos lungefriske. Avhandlingen er basert på tre forskningsartikler som beskriver blodgasser og pusteforstyrrelser under upåvirket søvn, samt alkohol- og zopiclonepåvirket søvn etter studier av 100 KOLS-pasienter innlagt for lungerehabilitering på Glittreklinikken i Hakadal.

Den første artikkelen bekrefter at SH er vanlig ved KOLS, men ikke alle med SH har lungesvikt med høye CO2-trykk om dagen. CO2-trykket i blodet er høyest under dyp søvn og pCO2-variasjonen mellom de ulike søvnfasene er størst hos de med SH.

Artikkel to beskriver 26 tilfeldig utvalgte pasienter fra gruppen på 100. De fikk alkohol før en av registeringsnettene, og selv om studien er liten og resultatene må tolkes med forsiktighet, tyder de på at en moderat alkoholrus ikke gir alvorlige pusteproblemer og økt hyppighet av SH hos pasienter med stabil KOLS. Hos enkelte kan alkohol kanskje også ha en positiv effekt, da ca. en tredel av pasientene gjennomsnittlig hadde litt lavere pCO2 under alkoholpåvirket søvn, og seks pasienter med hyppige pustestanser under upåvirket søvn hadde gjennomsnittlig færre slike pustestanser under alkoholpåvirkning.

Artikkel tre beskriver et annet, tilfeldig utvalg på 31 av de 100 pasientene som fikk 5 mg av sovemedisinen zopiclone. Også denne studien er liten, men resultatene tyder på at zopiclone bedrer søvnkvaliteten (lengre søvntid, færre oppvåkninger) men på bekostning av økt pCO2, så i motsetning til alkohol øker zopiclone hyppigheten av SH. Ca. en tredel av de 31 pasientene hadde hyppige pustestanser under upåvirket søvn; i denne gruppen reduserte bruken av zopiclone antallet slike pustestanser, med størst effekt hos de som i utgangspunktet hadde flest.

 

Personalia:

Nils Henrik Holmedahl (f. 1964) er utdannet lege (Univ. i Oslo, 1996) og er godkjent spesialist i alm. med. (2009). Han har arbeidet som fastlege/sykehjemslege i Aurskog-Høland (1998-2004), og siden ved Glittreklinikken i Hakadal, der han nå er overlege. Holmedahl har vært tilknyttet Klinisk institutt 2, Univ. i Bergen siden 2009, under veiledning av prof. Jon A. Hardie, UiB og overlege Ove Fondenes, HUS, samt prof. Vidar Søyseth ved UiO.