Hjem
Nye doktorgrader
ny doktorgrad

UNRWA: En humanitær løsning på et politisk problem

Berit Angelskår disputerer torsdag 29. oktober 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «A humanitarian solution to a political problem – UNRWA between globalized values and localized meaning».

Hovedinnhold

I fravær av en løsning på det palestinske flyktningproblemet fra 1948, argumenterer Angelskår at FN-organisasjonen UNRWA har blitt en humanitær og utilstrekkelig løsning på et politisk problem. Dette plasserer UNRWA i et spenningsfelt mellom det humanitære og det politiske, så vel som mellom det globale og det lokale.

UNRWA jobber på mandat fra FN om å gi arbeid og bistand til palestinske flyktninger fra 1948, og deres etterkommere, i Libanon, Syria, Jordan, Vestbredden og Gaza. FNs generalforsamling har formulert en løsning for de palestinske flyktningene, som sier at flyktningene skal kunne returnere til sine hjem. Disse hjemmene ligger på israelsk side etter 1948-krigen, og løsningen ble aldri utført. Etter 65 år uten en politisk løsning, står UNRWA igjen som eneste respons, og har blitt et byråkrati som driver skoler, helsestasjoner og sosiale tjenester, finansiert i hovedsak av vestlige land.

Basert på feltarbeid på Vestbredden, utforsker Angelskår hva som skjer når humanitær policy er utarbeidet innenfor en global logikk, men blir praktisert innen en lokal og politisert kontekst, slik som en flyktningleir, med andre sosiokulturelle verdier. Angelskår påpeker at visse globale ideer, verdier og metoder, slik som for eksempel standardmetoder for å måle fattigdom og teknikker for effektivisering, blir motarbeidet lokalt. Samtidig blir andre globale verdier, slik som jenters utdanning, akseptert men redefinert. Gjennom lokale aktører sin motstand og redefinering viser Angelskår hvordan de globale verdiene får nye uttrykk, nytt meningsinnhold og blir vektet annerledes i forhold til lokale verdier. Angelskår kaller denne prosessen for «lokalisering» og utfordrer med dette begrepet ideen om at humanitært arbeid og globalisering nødvendigvis gjør verden mer lik.

 

Personalia:

Berit Angelskår er født i 1980 og er fra Lindås. Hun har fordypet seg i sosialantropologiske studier av bistand og utvikling i konfliktområder. Før hun startet sin doktorgradsutdannelse i sosialantropologi i 2010, hadde hun en mastergrad i utviklingsantropologi fra 2006. Den gang gjorde hun feltarbeid på Sri Lanka, med fokus på bistandsarbeid med barn og unge i etterkant av tsunamien som rammet landet i 2004.