Hjem
Nye doktorgrader
ny doktorgrad

Bedre pålitelighet i kjemisk modellering

Baichuan Deng disputerer torsdag 29. oktober 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Multivariate analysis and model population analysis in chemical modeling».

Nær infrarød spektroskopi (NIR) har blitt brukt innen mange områder, som for eksempel farmasi, miljø, akvakultur og næringsmidler.

Metoden brukes for å identifisere og kvantifisere stoffer og forbindelser. Enhver forbindelse har sitt unike infrarøde spektrum, som et fingeravtrykk.

Deng har utviklet nye metoder for utvelgelse av spektrale bølgelengder med informasjon og evaluering av modeller som knytter spektra til ønsket informasjon, og brukt dem til å analysere NIR-data.

Bedre prediksjonsnøyaktighet og pålitelighet for multivariat-kalibrering oppnås ved hjelp av de nye metodene. Metodene har også vist seg lovende for å finne biomarkører i metabolske data.

 

Personalia:

Baichuan Deng, er kinesisk statsborger, og kom til Universitetet i Bergen for å ta en mastergrad i kjemi i 2010. Han oppnådde mastergraden i 2012, og like etter begynte han på forskerutdanningen ved samme institutt. Både i master- og ph.d.-studiet ved Kjemisk institutt har Deng vært under veiledning av professor Olav M. Kvalheim.