Hjem
Nye doktorgrader
ny doktorgrad

Immunsystemets rolle ved myelodysplastiske syndromer

Kristoffer Evebø Sand disputerer fredag 6. november 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Immunological aspects of myelodysplastic syndromes”.

Hovedinnhold

Myelodysplastiske syndromer (MDS) er en samling sykdommer med skade på stamceller i beinmargen, som resulterer i unormal/manglende utmodning av en eller flere blodcelletyper og økende opphopning av umodne, maligne celler (blaster) i beinmarg og blod. Lave nivåer av modne celler i blodet kan gi tretthet (anemi), infeksjoner og blødninger. Sykdommen er alvorlig, med en middeloverlevelse på 4-5 år, men prognosen er varierende, blant annet avhengig av grad av genetisk skade på stamcellene og beinmargspåvirkning. Noen kan ha et lett forløp av sykdommen, mens andre utvikler akutt myelogen leukemi (AML).

Blod og beinmargsprøver fra den regionale MDS-biobanken ble undersøkt for forekomst, uttrykk av overflatemarkører og funksjonell status av T-lymfocytter (T-celler, som er viktige for kroppens forsvar, blant annet mot maligne celler) og myeloid-deriverte suppressorceller (MDSC, som er viktige for å regulere T-cellene og kan misbrukes av maligne celler for å unngå immunangrep). Studiene viser endringer av immunsystemet hos pasienter med myelodysplastisk syndrom, og spesielt interessant er funnet at pasienter med avansert sykdom har T-celler med nedsatt drapsevne og økt forekomst av immunhemmende celler (MDSC og regulatoriske T-celler). Videre ble uttrykket av kjemokinreceptorer undersøkt på MDSC og T-celler. Kjemokinreceptorer er viktige for retningsbestemt vandring av immunceller mot ulike organ eller områder med betennelse og uttrykket er dessuten nært knyttet til funksjonelle egenskaper ved cellene.

Metodene som ble brukt i studiene inkluderer celleundersøkelser ved hjelp av væskestrømscytometri og undersøkelse av serumnivå av en rekke signalmolekyler som er viktige for regulering av immunresponsen.

 

Personalia:

Kristoffer Evebø Sand er født i 1986 og vokste opp på Sandane i Gloppen kommune. Han har studert medisin ved Universitetet i Bergen og oppnådde graden cand.med. i 2012. Han har siden 2008 vert tilknyttet Institutt for Indremedisin gjennom Forskerlinjen ved det Medisinsk-Odontologiske fakultet ved UiB, og var stipendiat ved Klinisk institutt 2, UiB, i perioden 2013-2015 med ph.d. Astrid Olsnes Kittang som hovedveileder og prof. dr.med. Øystein Bruserud som medveileder.