Hjem
Nye doktorgrader
ny doktorgrad

Anestesi og perfusjon ved hjerteoperasjoner

Steinar Lundemoen disputerer fredag 13. november 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Pulsatile and non-pulsatile perfusion strategies during cardiopulmonary bypass. An experimental approach to anesthesia, hemodynamics, microvascular fluid shifts, and tissue perfusion”.

Hovedinnhold

Bruk av hjerte-lungemaskin er nødvendig ved åpen hjertekirurgi og brukes i noen tilfeller også under inngrep på sentrale blodkar. I Norge brukes hjerte-lungemaskin på om lag 5000 mennesker per år i forbindelse med hjertekirurgi. Metoden er godt etablert og forbedres stadig. Likevel gir metoden fortsatt utilsiktede og uønskede bi-effekter som i varierende grad påvirker pasientens tilstand i tiden etter operasjon. Metodeforbedring er særlig viktig ettersom pasienter som trenger hjerte-lungemaskin blir stadig sykere og til dels eldre.

Bruk av hjerte-lungemaskin medfører endringer i blodstrøms-mønster og fører til forskyvninger i kroppens væskebalanse med påfølgende ødemansamling. Slike ødemer kan påvirke funksjonen i hjerte, lunger, hjerne og bukorganer negativt den første tiden etter kirurgi. Selv om prinsippene for bruk av hjerte-lungemaskin er universelle, er det ennå i dag uenighet om hva som er de mest optimale anestesi- og perfusjonsstrategiene under hjertekirurgi. I dette forskningsprosjektet har Lundemoen og medarbeidere gjennom fire eksperimentelle delarbeider studert hjerte-lungemaskin i en stordyrsmodell i relasjon til ulike anestesiteknikker og strategier for perfusjon som for tiden er i klinisk bruk. Resultatene peker på at valg av ulike anestesimidler og perfusjonsteknikker påvirker mikrovaskulær væskelekkasje og blodgjennomstrømning i enkelte organer. Funnene kan ha betydning for valg av metodikk under bruk av hjerte-lungemaskin, kanskje særlig ved behandling av høy-risiko pasienter.

Ph.d.-arbeidet har vært finansiert av Helse Vest, Stavanger og Grieg Foundation, Bergen. Hovedveileder har vært professor Paul Husby. Medveiledere har vært professor Ketil Grong og førsteamanuensis Venny Lise Kvalheim.

 

Personalia:

Steinar Lundemoen er utdannet lege fra Universitetet i Tromsø i 1997. Etter turnus har han jobbet ved Kirkenes sykehus, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Haydom Lutheran Hospital i Tanzania og Haukeland Universitetssykehus. Han er spesialist i generell kirurgi, hjerte- og lungekirurgi og er ansatt som overlege ved Hjerteavdelingen, Seksjon for hjerte- og lungekirurgi, Haukeland Universitetssykehus.