Hjem
Nye doktorgrader
ny doktorgrad

Virusinfeksjon og autoimmun Addisons sykdom

Kine Susann Waade Edvardsen disputerer fredag 27. november 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Autoimmunity and viral immunity in Addison’s disease”.

Hovedinnhold

Autoimmun Addisons sykdom oppstår når livsviktige hormonproduserende celler i binyrebarken brytes ned og ødelegges av kroppens egne immunceller. Pasienter med denne sykdommen er derfor avhengige av livslang hormonsupplementerende behandling.

Man vet ikke hvordan sykdommen oppstår, men flere faktorer bidrar til utviklingen. Masse ressurser er brukt på å studere genetikken knyttet til sykdommen, og Edvardsen ønsket å se nærmere på om virusinfeksjoner kunne spille en rolle i sykdomsutviklingen, og hvorvidt cellene i binyrebarken hadde egenskaper som kunne bidra til deres egen ødeleggelse.

Studiene ble utført ved hjelp av en binyrebark-cellelinje og mononukleære hvite blodceller fra pasienter med autoimmun Addisons sykdom.

Ved bruk av immunologiske metoder undersøkte Edvardsen hvordan interferoner og kjemokiner kan påvirke og bidra til sykdomsutviklingen. Disse er små signalmolekyler som skilles ut ved for eksempel en virusinfeksjon, av stressede celler som er under angrep, og bidrar til å slå på forsvarsmekanismer, aktivere og tilkalle seg hjelp fra andre immunceller.

Edvardsen har undersøkt et kjemokin kalt CXCL10, som er forhøyet i serum hos pasienter med autoimmun Addisons sykdom.  

Hovedfunnene viser at interferoner i seg selv både kan drepe binyrebarkceller og kan føre til at disse produserer kjemokiner som bidrar til rekrutteringen av potensielt skadelige immunceller til vevet.

Sammenlignet med friske blodgivere produserte mononukleære hvite blodceller fra pasienter med autoimmun Addisons sykdom signifikant lavere verdier av CXCL10 etter stimulering med interferoner eller viruskomponenter, som kan indikere at binyrebarken er ansvarlig for produksjonen av forhøyede CXCL10 verdier i serum.

Edvardsen så også på responsen mot et spesifikt virus, cytomegalovirus, hos Addisons-pasientene. I hovedsak hadde disse pasientene normal immunitet mot viruset, mens noen pasienter viste tegn på at cytomegalovirus kanskje kunne ha vært en av faktorene involvert i sykdomsutviklingen.

 

Personalia:

Kine Susann Waade Edvardsen er født i 1987 og oppvokst på øya Brasøy i Herøy kommune (Nordland). Hun tok mastergrad i molekylær bioteknologi (sivilingeniør) ved Universitetet i Tromsø i 2011. Doktorgradsprosjektet ble påbegynt ved Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen i 2012 med Dr. Eirik Bratland som hovedveileder og Prof. Eystein Husebye som biveileder.