Hjem
Nye doktorgrader
ny doktorgrad

Hvorfor er høyt blodtrykk skadelig for nyrene?

Tone Dolva Dahl disputerer fredag 4. desember 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Vascular function and the mechanism of proteinuria in hypertensive kidney disease”.

Hovedinnhold

Høyt blodtrykk kan forårsake nyreskader og nyresvikt, og et tegn på slik nyreskade er at det skilles ut unormale mengder protein i urinen. I nyrene filtreres blodet i små karnøster (glomeruli), og i normale nyrer blir det meste av plasmaproteinet holdt tilbake i blodstrømmen, mens vann, salter og avfallsstoffer filtreres og danner urin. De små blodkarene i nyrene som leder blodet frem til glomeruli, regulerer blodtrykket slik at det er høyt nok til at man får god filtrasjon, men samtidig ikke så høyt at det blir skadelig for filtrene.

I avhandlingen har Dahl brukt en rottemodell for å undersøke om denne beskyttelsesmekanismen endres under utvikling av høyt blodtrykk. Resultatene viser at de normale responsene i blodkarene endres, slik at de ikke klarer å regulere trykket på en hensiktsmessig måte. Ved å undersøke sammensetningen av proteiner i glomeruli har Dahl også vist at de normale bestanddelene og strukturen i filteret dermed går tapt, noe som gjør det mulig for proteiner fra blodet å lekke over i urinen. Skadene i glomeruli fører til aktivering av signalveier som fremmer inflammasjon og fibrose, som igjen forverrer tilstanden. Dahl fant også at skadene oppstår først i de indre delene av nyrebarken, mens ytre deler av nyrebarken ser ut til å være mer beskyttet.

Studien gir økt kunnskap om mekanismene bak blodtrykksskader i nyrene, noe som kan bidra til å utvikle mer målrettet behandling for denne voksende pasientgruppen.

For å kunne undersøke de små blodkarene og  karnøstene, er det brukt en veletablert metode for isolering av blodkar fra nyrer hos rotter og mus. Som en del av avhandlingen har Dahl også videreutviklet metoden for bruk til isolering av små blodkar fra hjertet, et annet organ som er utsatt for den skadelige virkningen av et høyt blodtrykk.

Personalia:

Tone Dolva Dahl (1981) er oppvokst på Skjetten i Skedsmo kommune. Hun ble cand.med. ved Universitetet i Bergen i 2011, og fullførte samtidig Forskerlinjen ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. I perioden 2011-2014 var hun stipendiat ved Klinisk institutt 1 og Institutt for biomedisin. Hovedveileder er prof. dr.med. Olav Tenstad (Institutt for biomedisin, UiB), biveiledere er ph.d. Michael Hultström (Uppsala Universitet) og ph.d. Frank Helle (tidligere Klinisk institutt 1, UiB).