Hjem
Nye doktorgrader
ny doktorgrad

Fra stoffskifte til brystkreft

Olivera Bozickovic disputerer fredag 11. desember 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Regulation and function of steroid receptor coactivator 2 in hepatoma and breast cancer cells”.

Hovedinnhold

Hva har brystkreft og stoffskiftet til felles? Ulike hormoner regulerer metabolismen ved å aktivere signalveier i celler, men hormoner kan også bidra til utviklingen av kreft. For eksempel kan steroidhormonet østrogen stimulere veksten av brystkreftceller gjennom ukontrollert aktivering av østrogenreseptor som regulerer uttrykket av mange ulike gener. Østrogenreseptor blir assistert av såkalte koaktivatorer, blant annet Steroid reseptor koaktivator 2 (SRC-2). Denne koaktivatoren har også vist seg å være en viktig faktor som regulerer cellers omsetning av sukker og fett.

Gjennom sin doktorgradsavhandling har Bozickovic undersøkt hvordan SRC-2 påvirker cellulære prosesser som celledeling, endringer i cellefasong og metabolisme i kreftceller. Hun har vist at SRC-2 i kreftceller påvirkes positivt av cyclin C, en annen faktor som kontroller celledeling. Generelt bidrar uregelmessig celledeling og unormale endringer i cellefasong til utvikling av brystkreft. Bozickovic har videre undersøkt og karakterisert funksjonen av SRC-2 i brystkreftceller. Disse analysene viser at SRC-2 påvirker genuttrykk av flere faktorer som forandrer cellers fasong (morfologi) og kan bidra til spredning av kreften (metastase).

Videre har Bozickovic og kolleger vist at SRC-2 fremmer genuttrykk av sentrale enzymer som inngår i dannelsen av fett og kolesterol, som er viktige byggesteiner i dannelsen av nye kreftceller ved ukontrollert vekst. I dette arbeidet vises det at legemiddelet metformin hemmer nivået av SRC-2 i levercellelinjer og der i gjennom uttrykket av sentrale enzymer i leverens fett- og sukkerproduksjon. Studien har bidratt til en ny innsikt i hvordan metformin virker. Metformin er førstevalg ved behandling av type 2 diabetes, og testes i kliniske utprøvinger som brystkreftlegemiddel. For tiden pågår det kliniske studier flere steder i verden som undersøker om metformin kan motvirke kreft.

 

Personalia:

Olivera Bozickovic er født i Kroatia i 1983. Hun er utdannet molekylærbiolog fra Universitetet i Zagreb i 2008, og fullførte mastergraden ved Molekylærbiologisk institutt, Universitetet i Bergen i 2011. Bozickovic har vært doktorgradsstipendiat ved Hormonlaboratoriet, Klinisk institutt 2, Universtetet i Bergen siden 2011.