Hjem
Nye doktorgrader
ny doktorgrad

Endringer i nyren til rotter med høyt blodtrykk

Kenneth Finne disputerer fredag 11. desember 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Proteomic signature of glomerular and tubular damage in hypertensive kidney disease».

Hovedinnhold

Høyt blodtrykk er en viktig risikofaktor for nyreskade, og et økende helseproblem på verdensbasis. Nyrens funksjon er å kvitte kroppen med avfallsstoffer, og høyt blodtrykk kan i ytterste konsekvens føre til tap av denne funksjonen, det vil si alvorlig nyresvikt. De molekylære mekanismene som fører til skade er i stor grad ukjent, og det er vanskelig å forutse hvem som vil utvikle nyresvikt. Det er derfor viktig med mer kunnskap om de underliggende mekanismene.

Som en del av avhandlingen har Finne etablert en metode som tillater storskala proteinanalyse av vevsprøver fra nyrevev som er lagret i arkivene til patologiavdelingene. Metoden gir store muligheter for viktige fremtidige studier på en rekke nyresykdommer.

De eksperimentelle undersøkelsene ble gjennomført i en rottemodell hvor Finne studerte effekten av høyt blodtrykk på proteinsammensetningen i nyrens filtrasjonsnøster, glomeruli, og nyrekanalene, tubuli. Rotter med høyt blodtrykk hadde en betydelig endring i proteinsammensetningen i filtrasjonsnøstene, og dette ble sett i sammenheng med økt nyreskade og lekkasje av proteiner til urinen. Lekkasje av proteiner til urin kan føre til betennelsesreaksjon, arrdannelse og til sist tap av funksjon. I denne avhandlingen har Finne kartlagt endringer i en tidlig fase av denne prosessen. Metoden og funnene vil bli undersøkt videre hos pasienter med nyresykdom.

 

Personalia:

Kenneth Finne (født 1984) er oppvokst i Kopervik på Karmøy. Han har en mastergrad fra Molekylærbiologisk institutt ved Universitetet i Bergen (2010). Doktorgradsarbeidet ble utført under veiledning av Bjørn Egil Vikse ved Nyreforskningsgruppen, Klinisk insitutt 1, Universitetet i Bergen og Haugesund Sykehus.