Hjem
Nye doktorgrader
ny doktorgrad

Årsaker til feilernæring blant barn i Kongo

Hallgeir Kismul disputerer 15. desember for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Determinants of child malnutrition. Studies from a rural area in the Democratic Republic of Congo».

Hovedinnhold

Den demokratiske republikken Kongo er blant de landene i verden med høyest andel av feilernærte barn. Avhandlingen undersøker hvordan samspillet mellom kostholdsfaktorer og sosioøkonomiske faktorer påvirker barns ernæringsstatus. Studien omhandler barn som lider av marasmus og kwashiorkor, to former for alvorlig feilernæring med svært høy dødelighet. Avhandlingen er basert på informasjon innsamlet i et avsidesliggende område i nordvest-Kongo, hvor folk lever av tradisjonelt jordbruk og den maten de produserer selv. Studien bruker både kvantitative og kvalitative forskningsmetoder.

Vi fant at sviktende matsikkerhet var et alvorlig problem i området og risikoen for feilernæring var spesielt høy blant barn under to år. Studien viser at lavt konsum av mat som søtpotet og papaya øker risikoen for at barn utvikler kwashiorkor. Disse matvarene inneholder beta-karoten, et stoff som finnes i mange rød-gule planter. Studien anbefaler støtte til å øke produksjon av matvarer som har høyt beta-karoteninnhold og til å øke andelen av slike matvarer i barns kosthold. Dette kan redusere faren for at barn utvikler denne typen feilernæring.

Studien viser også en nær sammenheng mellom den sosiale organiseringen av lokal matproduksjon og feilernæring blant barna. Risiko for feilernæring blant barn var knyttet til husholdningens størrelse, sammensetning og evne til å mobilisere arbeidskraft. Hushold med velernærte barn løste problemet med høyt arbeidspress ved å organisere arbeidslag bestående av slektninger og naboer, mens hushold med feilernærte barn manglet arbeidskraft og tilgang på land og kapital.

Avhandlingen påpeker videre at det er viktig å forstå sammenhengen mellom feilernæringen og den bredere samfunnsøkonomiske utviklingen i Kongo. I de siste 10 årene har situasjonen i Kongo vært preget av borgerkrig og korrupsjon og staten har ikke maktet å ta ansvar for viktige samfunnsoppgaver. På tross av innsats fra lokale organisasjoner har det vært liten utvikling av lokalt jordbruk landbruk og sosiale tjenester i området. Dette har økt risikoen for matusikkerhet og feilernæring blant barn.

 

Personalia:

Hallgeir Kismul er fra Bergen og er utdannet cand.polit. med hovedfag i sosialantropologi fra 1985. Han har tidligere arbeidet med naturforvaltning, jordbruk og ernæring i en rekke land i Afrika, Asia og Stillehavsregionen. I de seinere år har han arbeidet ved Senter for internasjonal helse ved Universitetet i Bergen.