Hjem
Nye doktorgrader
ny doktorgrad

Hvordan reguleres leverens genuttrykk og sukkerproduksjon?

André Madsen disputerer fredag 18. desember 2015 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Function and regulation of Steroid Receptor Coactivator 2 – Transcriptional regulation of cellular metabolism”.

Hovedinnhold

Insulin og glukagon er sentrale hormoner som regulerer blodsukkernivået. Når vi faster, virker hormonet glukagon på leverceller, som et signal om å lage nytt sukker for eksport til sirkulasjonen. Denne stoffskifteprosessen beror på at glukagon øker genuttrykk av et sett med spesialiserte enzymer som fremmer sukkerdannelsen (glukoneogenese). Madsens forskning bygger på nyere funn som har vist at et gen kalt SRC-2 koder for et protein som fremmer leverens sukkerproduksjon.

I sin doktorgrad har Madsen vist at signalveien som glukagon aktiverer i leverceller, medfører at SRC-2 proteinet gradvis ødelegges. Som konsekvens av dette senkes genuttrykket av et sentralt og begrensende enzym (Glukose-6-fosfatase, G6Pase) i leverens sukkerdannelse. Det ble også vist at SRC-2 har en viktig rolle ved å tilrettelegge for rekruttering av en annen og avgjørende faktor i reguleringen av G6Pase. Den beskrevne mekanismen kan forklare hvordan leverens sukkerdannelse reduseres i fravær av SRC-2 og ved lengre tids faste.

Type 2 diabetes mellitus er en livsstilssykdom karakterisert av blant annet forhøyet fastende blodsukker. Legemiddelet metformin er førstevalg ved medikamentell behandling av type 2 diabetes og virker blant annet ved å redusere utskillelsen av sukker fra leveren, som er forhøyet sammenlignet med friske personer. Madsen viser i sin siste publikasjon at metformin hemmer genuttrykket av SRC-2 og at dette har betydning for genuttrykket av sentrale enzymer i leverens fett- og glukoseproduksjon. Denne studien identifiserte også en svært viktig bindingspartner som sammen med SRC-2 styrer genuttrykk av enzymer involvert i leverens fettproduksjon. Madsens funn peker på en ny og hittil ukjent mekanisme for hvordan legemiddelet metformin virker på leverens stoffskifte.

 

Personalia

André Madsen (f. 1985) er født og oppvokst i Bergen. Han fullførte en bachelorgrad i molekylærbiologi (2008) og mastergrad i medisinsk cellebiologi (2010) ved Universitetet i Bergen. Han har i perioden 2011-2015 vært stipendiat ved Klinisk Institutt, finansiert gjennom Det regionale samarbeidsorganet Helse Vest. Professor Jørn V. Sagen har vært hovedveileder, og professor Gunnar Mellgren har vært biveileder.