Hjem
Nye doktorgrader
ny doktorgrad

Epidemiers sosiale reproduksjon i Sørvest-India

Sajan Thomas disputerer onsdag 16. desember 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «The Fear of Fever: Epidemic Persistence and Medical Authority in a Kerala Village».

Hovedinnhold

Avhandlingen undersøker den sosio-medisinske ordenen som dannet seg rundt feberepidemier i Kerala etter utbruddene av chikungunya og H1N1 mellom 2007 og 2009. Kerala har en velutviklet helseomsorg, som ofte blir trukket frem som en foregangsmodell blant utviklingsland. Sajan Thomas har studert det politiske samspillet, de kroppslig-gjorte aspektene, følgene for medisinsk autoritet og den statlige responsen i denne situasjonen.

Enhver sykdom kan oppfattes både som en patologisk realitet og en sosial konstruksjon på samme tid. Denne antropologiske undersøkelsen er konsentrert om den sosiale tilstedeværelsen av sykdommen chikungunya, en virussykdom som spres av mygg. Selv etter at utbruddene hadde gitt seg, fortsatte de å eksistere, bli reprodusert og gjenoppfunnet i Kerala gjennom prosesser som ikke er av rent medisinsk karakter. Denne kontinuerlige sosio-kulturelle reproduksjonen skyldtes ikke bare fortsatte symptomer på chikungunya hos de utsatte for det første utbruddet. Den vokste også ut av forholdet mellom den fortsatte tilstedeværelsen av sykdommen, og organiseringen og utøvelsen av medisinsk makt. Leger kjempet med å produsere "vitenskapelige" sannheter om sykdommen mens uformelle kunnskaper blant ofrene dannet grunnlag for organisering av alternative forståelser og terapier.

Krisen som feberepidemien skapte i Kerala, utfoldet seg på et tidspunkt da økonomien hadde blitt mer globalt integrert. Den nye mobiliteten ble kodet i en frykt- og bekymringskultur omkring pandemisk feber. Frykt for de fleste sykdommer har utspring i individet og den lidendes familie. Men når det gjelder de siste febrene, er denne frykten sosialt skapt av mer omfattende faktorer som inkluderer massemedia, politisk konkurranse mellom partier, migrasjon, urbanisering, endrede kjønnsrelasjoner og veksten til vestlig, spesialisert medisin.

 

Personalia:

Sajan Thomas har vært ph.d.-kandidat ved Institutt for sosialantropologi, UiB, hvor han også har sin mastergrad fra. Thomas har også utdanning i statsvitenskap fra University of Kerala og i økonomi fra Jawaharlal Nehru University, Dehli. Han har hatt opphold i UNICEF og mottatt skrivestipend fra Harvard University. I tillegg til å bidra til vitenskapelige tidsskrifter og artikkelsamlinger, har han publisert flere nett-artikler i The Hindu-Businessline, som er en av de viktigste daglige finansavisene i India.