Hjem
Nye doktorgrader
ny doktorgrad

Multiresistente bakterier i nyfødtintensivavdelinger

Siren Irene Rettedal disputerer fredag 15. januar 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Extended-spectrum beta-lactamase producing Enterobacteriaceae in neonates; Hospital outbreak, colonization, transmission and persistence».

Hovedinnhold

Multiresistente bakterier utgjør en økende trussel på verdensbasis, og nyfødte innlagt i nyfødtintensivavdelinger er en spesielt sårbar gruppe. I 2008-2009 var nyfødtintensivavdelingen ved Stavanger universitetssykehus rammet av et utbrudd forårsaket av multiresistente ekstendert spektrum-betalaktamase (ESBL) produserende bakterier. Totalt ble 58 nyfødte smittet. Omfattende utbrudd med ESBL-produserende bakterier hos nyfødte var et nytt fenomen i nordisk sammenheng, og vakte derfor stor oppmerksomhet. Utbruddet avdekket viktige medisinske spørsmål som det ikke var svar på i litteraturen.

I avhandlingen beskrives det hvordan bakterien raskt spredte seg i avdelingen, og tiltak som ble iverksatt for å få kontroll over utbruddet. Alvorlig infeksjon på grunn av bakterien forekom, men flertallet forble koloniserte uten å bli syke. Ingen døde som følge av utbruddet. Prematuritet og bruk av antibiotika var risikofaktorer for kolonisering under utbruddet. Dette har medført økt fokus på reduksjon i antibiotikaforbruk i avdelingen.

Koloniserte nyfødte forble bærere av bakterien i median 12 måneder og inntil to år etter utskrivelse fra sykehuset. Hos en tredel av familiene ble ett eller flere familiemedlemmer smittet. Koloniserte nyfødte kan dermed utgjøre et reservoar for smitte til sine omgivelser.

I en populasjonsstudie ble påvist at 3 prosent av gravide i Rogaland var kolonisert med ESBL-bakterier, og i en tredel av disse tilfellene ble barnet smittet av mor ved fødselen. ESBL-koloniserte mødre og nyfødte kan representere en risiko for nye utbrudd ved innleggelse i nyfødtintensivavdelinger. Kvinner med asiatisk eller afrikansk nasjonalitet hadde høyere risiko for å være koloniserte, og kan være en gruppe som er egnet for screening.

 

Personalia:

Siren Irene Rettedal (1967) avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Trondheim i 1993. Hun er spesialist i barnesykdommer og arbeider som seksjonsoverlege ved nyfødtintensivavdelingen, Stavanger universitetssjukehus. Doktorgradsarbeidet utgår fra Klinisk Institutt 2 ved Universitetet i Bergen (UiB). Hovedveileder er Prof. Knut Øymar, medveileder er Prof. Arnfinn Sundsfjord.