Hjem
Nye doktorgrader
ny doktorgrad

Malaria på det etiopiske høyland

Abebe Animut Ayele disputerer fredag 15. januar 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Anopheles species and malaria transmission risk in a highland area, south-central Ethiopia”.

Hovedinnhold

Abebe Animuts forskning var en del at det NUFU-støttede prosjektet ”Ethiopian Malaria Prediction System”. Målsetningen med denne forskningen var å bedre varsling av malariaepidemier i Etiopia. Global oppvarming kan føre til et varmere klima på det etiopiske høylandet. Da kan en forvente at forekomsten av malaria vil kunne øke blant de store befolkningsgruppene som bor her.

Abebe Animut har beskrevet hvorledes forekomsten av malariamygg endrer seg fra lavland til høyland i Etiopia. Det er høyest forekomst av malariamygg i lavlandet, og tettheten av mygg avtar i høylandet. Han har dokumentert at malariamyggen, spesielt Anopheles arbabiensis, forekommer på det etiopiske høyland over 2200 meter. Han har også funnet at det spesielt er små elver og bekker, som også er vannførende i tørketiden, som er viktige klekkeplasser for malariamygg, og således for forekomst av malaria hos mennesker. Videre har Abebe Animut beskrevet at dårlige hus, spesielt hus med åpninger i veggene innebærer en økt risiko for at malariamyggen finnes i husene.

I dag diskuterer verdenssamfunnet hvorledes en kan utrydde malaria. Skal en lykkes med dette må en vise at en kan utrydde malaria i lavforekomstområder, som det etiopiske høyland. Abebe Animuts resultater viser at tiltak som forhindrer klekking av mygg i små elver og bekker, og bedring av hus vil kunne redusere malaria i det etiopiske høyland.

 

Personalia:

Abebe Animut Ayele har en bachelorgrad i biologi og en mastergrad i parasitologi fra Addis Ababa University i Etiopia, hvor han i dag arbeider som foreleser og underviser i parasitologi. Veiledere for arbeidet har vært professor Bernt Lindtjørn fra Universitetet i Bergen og Associate professor Teshome Gebremichael fra Addis Ababa University.