Hjem
Nye doktorgrader
NY DOKTORGRAD

Utradisjonell kvalitetsforbedring av helsetjenester i Uganda

Phyllis Awor disputerer tirsdag 9.februar 2016 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Drug shops in integrated community case management of malaria, pneumonia and diarrhoea in Uganda. Appropriateness of care and adherence to treatment guidelines”.

Hovedinnhold

Over 50 prosent av syke barn i Uganda og i andre lavinntektsland søker først helsehjelp hos lokale private apotek hvor diagnostikk og behandling ofte er kritikkverdig. I denne doktorgraden utprøvde man introduksjon av pasientnær diagnostikk og hensiktsmessig behandling av barn med malaria, lungebetennelse og diare – de tre store barnedreperne – i disse lokale apotekene. Med denne intervensjonen bedret både tilgangen og kvaliteten på helsehjelpen seg drastisk.

WHO/UNICEF har en anbefalt strategi for integrated Community Case Management (iCCM) ved malaria, lungebetennelse og diare. Dette er en strategi hvor man gjennom korttidsutdanning av lokale frivillige lekmannshelsearbeidere bedrer tilgangen til helsehjelp for barn i rurale samfunn. De lærer om diagnostikk og hensiktsmessig behandling av disse tre sykdommene. I denne studien brukte vi den samme strategien, men for ansatte ved lokale private apotek. Det resulterte i et høyt nivå av egnet behandling av barn og høy overholdelse av behandlingsprotokoller blant de ansatte på apotekene.

Det er vanlig å bruke lokale private apotek ved behandling av syke barn i Uganda og andre lavinntektsland på grunn av lav tilgang til offentlige helsetjenester, alvorlig mangel på helsepersonell, mangel på medisiner og diagnostikk, og lav offentlig finansiering av helse. Innovative og pragmatiske strategier for å forbedre tilgangen til helsetjenester av god kvalitet, som i denne doktorgraden, er viktige for å sikre at alle barn i dag mottar passende behandling når de behøver det.

Dette arbeidet mottok for kort tid siden en pris for sosial innovasjon for levering av helsehjelp, og ble anerkjent av WHO som en tilnærmingsmåte som kan skaleres opp for å forbedre kvaliteten på omsorg for barn. Studien er finansiert av Einhorn Family Foundation, Sverige; Vetenskapsrådet, Sverige; Medicines for Malaria Venture, Sveits; og Statens Lånekasse, Norge.

Personalia:

Phyllis Awor er født i 1979 og er utdannet lege fra Makerere-universitetet i Uganda. Hun har en mastergrad i internasjonal helse fra Universitetet i Bergen. Hun er folkehelsespesialist med 10 års erfaring i operasjonell forskning og helseprogramledelse.  Hun arbeider nå som foreleser og forsker ved Makerere University School of Public Health i Uganda, og forsker på strategier for å forbedre kvaliteten på helsehjelp for barn fra rurale områder.