Hjem
Nye doktorgrader
NY DOKTORGRAD

Nyere avbildningsteknikker hos pasienter med livmorkreft

Jenny Hild Aase Husby disputerer fredag 5. februar 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Functional imaging to promote individualized and targeted therapy in endometrial cancer”.

Hovedinnhold

Forekomsten av kreft i livmorslimhinnen er økende hos norske kvinner. Årsaken er ukjent men overvekt er en risikofaktor. Sykdommen rammer oftest kvinner etter overgangsalder. Underlivsblødning leder som regel kvinnen til lege for en utskrapning der vevsprøven fra livmorhulen gir diagnosen. Som oftest kan sykdommen kureres ved å fjerne livmoren og eggstokkene. Samtidig fjernes lymfeknuter i bekkenet for å lete etter spredning. Ca. 20 % får tilbakefall eller spredning som behandles med strålebehandling eller cellegift.

Nye radiologiske bildemetoder kan gi en bedre kartlegging av sykdomsutbredelsen ved livmorkreft og bidra til å identifisere de mest aggressive svulstene før operasjonen. Dette kan gi grunnlag for å tilby mer skreddersydd pasientbehandling der kvinner med høy risiko for tilbakefall får mer omfattende operasjon og etterbehandling, mens kvinner med lav risiko unngår unødvendig omfattende behandling.

Studiene har undersøkt i hvilken grad preoperativ MR- og PET/CT-undersøkelse kan forutsi hvilke pasienter som har en agressiv kreftform ved å vurdere svulstens dybdevekst, innvekst i livmorhalsen og spredning til lymfeknuter ved de ulike avbildningsmetoder. Det er også foretatt målinger av primærsvulstens størrelse, samt målinger av fysiologiske egenskaper ved svulsten på funksjonelle bildeopptak. Man har også kartlagt i hvilken grad forskjellige radiologers bildetolkninger og målinger i svulsten stemmer overens.

Resultatene av studiene tyder på at avbildning med MR og PET/CT med registrering av funksjonelle bildemarkører i svulsten kan være et verdifullt bidrag i preoperativ risikovurdering av pasienter med livmorkreft, og dermed kunne medvirke til mer målrettet og skreddersydd behandling hos den enkelte pasient.

Personalia:

Jenny Hild Aase Husby (f 1973) er født i Bergen og avla medisinsk embetseksamen ved UiB i 2003. Hun begynte sin spesialisering i radiologi i 2005 og arbeider for tiden som lege i spesialisering ved Radiologisk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus. I perioden 2010-2012 arbeidet hun ved Senter for Nukleærmedisin og PET ved HUS og fra 2013-2015 har hun vært stipendiat med finansiering fra Helse Vest. Avhandlingen utgår fra Klinisk Institutt 1, Seksjon for radiologi, UiB.