Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Erindringer av fortapte øyer

Tammy Tabe disputerer fredag 12. februar for doktorgraden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Ngaira Kain Tari - We are People of the Sea: A Study of the Gilbertese Resettlement to Solomon Islands».

Hovedinnhold

Tammy Tabes avhandling dokumenterer historien til en del av befolkningen i stillehavsnasjonen Kiribati som ble relokalisert fra sine atoller til Salomonøyene av den britiske kolonimakten som følge av overbefolkning, mangel på landområder, tørke og økologisk utarming. Til tross for disse omstendigheter hevdet mange av gilberteserne at de ble drevet bort fra sine landområder for å unnslippe ettervirkningene av britiske atomprøvesprengninger utført på Christmas Island i slutten av 1950-årene.

Ved å benytte seg av datamateriale fra koloniale arkiver og de gilbertesiske migrantenes egne fortellinger forsøker Tammy Tabe i avhandlingen å fylle tomrommene som oppstår mellom historien som finnes i koloniarkivene og de muntlige tradisjoner som bygger på gilbertesernes egne minner fra tiden før de ble relokalisert til Salomonøyene.  

Avhandlingen fanger inn den totale relokaliseringshistorien til Salomonøyenes gilbertesisktalende befolkning, men er lokalisert gjennom etnografisk materiale fra Wagina Island i Choiseulprovinsen av Salomonøyene, der Tammy Tabe har utført lengre feltstudier. Gjennom sin forskning gransker hun mange av de utfordringer og vanskeligheter gilberteserne støtte på som bosettere i nye og fremmede omgivelser og hvordan de har tilpasset sine liv og blitt integrert i nye sosiale og økologiske omgivelser på Salomonøyene. Denne analysen gir også et bidrag til studiet av de migrasjoner som folkegrupper i det tropiske Stillehavet nå står ovenfor ettersom globale klimaendringer får havet til å stige slik at lavtliggende øyer ikke lenger gir noe livsgrunnlag. 

Personalia

Tammy Tabe er I-Kiribati også med tilknytning til Tuvalu, og vokste opp på Salomonøyene. Hun innehar et postgraduate diplom i Marine Studies fra University of the South Pacific i Fiji, og en mastergrad i Pacific Island Studies fra University of Hawai’i, Manoa. Fra 2012 til 2015 har hun vært doktorgradskandidat ved Institutt for sosialantropologi ved Universitetet i Bergen hvor hun var knyttet til forskningsgruppen Bergen Pacific Studies.