Hjem
Nye doktorgrader

Økt oljeutvinning med CO2-lagring

Marianne Steinsbø disputerer fredag 4. mars for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Enhanced Oil Recovery by CO2 Injection in Fractured Reservoirs - Emphasis on Wettability and Water Saturation".

Hovedinnhold

Olje- og gassproduksjon bidrar til å dekke et stadig økende energibehov i verden og vil være en del av energimiksen i flere generasjoner fremover. I et petroleumsreservoar er olje, gass og vann lagret i en porøs bergart og injeksjon av vann er en vanlig metode brukt til å fortrenge olje mot produksjonsbrønner. I dette arbeidet er det undersøkt muligheter for å gjøre olje- og gassproduksjon mer bærekraftig, ved å injisere CO2 i en fortettet superkritisk væskeform for å fortrenge olje og samtidig lagre klimagassen CO2.

Fuktpreferansen er en viktig parameter som styrer den mikroskopiske fordelingen av ikke-blandbare væsker i en reservoarbergart. I en sterkt vannfuktet bergart vil vann kunne trekkes inn spontant og dermed fortrenge olje. De fleste reservoar er enten mindre vannfuktet eller oljefuktet og slik spontan produksjon av olje er begrenset. En viktig del av arbeidet var å etablere ulike stabile fuktforhold for å kunne evaluere fuktpreferansens betydning for hvordan oljen blir fortrengt ved injeksjon av vann og/eller CO2.

En stor del av de gjenværende petroleumsreserver i verden finner man i oppsprukne reservoarer der utvinningsmekanismene er svært påvirket av interaksjonen mellom bergart og sprekker. De injiserte fluidene har en tendens til å strømme i sprekknettverket og dermed blir mye av oljen liggende urørt igjen i den porøse bergarten. Ved samtidig å  injisere CO2 og en vannbasert surfaktantløsning ble det dannet et superkritisk CO2-skum med meget gode egenskaper med hensyn til mobilitetskontroll for økt oljeutvinning.

Personalia

Marianne Steinsbø er født i 1981 og kommer fra Bømlo. Hun tok cand.scient.-graden i reservoarfysikk i 2004 ved Institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Bergen. I mai 2010 startet doktorgradsarbeidet ved samme institutt.

Arbeidet er finansiert av Norges forskingsråd og inngår i prosjektet "Integrated EOR in Fractured and Heterogeneous Reservoirs". Veiledere har vært Professor Arne Graue, Førsteamanuensis Martin Fernø og Førsteamanuensis Geir Ersland.