Hjem
Nye doktorgrader
Nye doktorgrader

Vitamin D som prognosemarkør ved akutt hjertesykdom

Patrycja Anna Næsgaard disputerer tirsdag 15. mars 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Prognostic impact of vitamin D in coronary chest pain populations with high and low dietary intake of omega-3; comparison of a subtropical and a Nordic population"

Hovedinnhold

Hjertekarsykdom er hovedårsaken til dødelighet både hos kvinner og menn over hele verden. Tidligere forskning har vist en sammenheng mellom lave vitamin D og omega-3 nivåer i blodet og hjertekarsykdom. Vitamin D kan enten opptas via mat eller dannes i huden av UVB-stråler fra sollyset. Omega-3 finnes først og fremst i fet fisk. Vitamin D-mangel øker hos begge kjønn, og kan skyldes kostholdet og/eller at man ikke oppholder seg lenge nok i solen.

Studien er utført ved Stavanger Universitetssjukehus i samarbeid med Det katolske universitet i Salta, Argentina.

Hovedhensikten har vært å undersøke om vitamin D og omega-3 nivåer kan forutsi risikoen for fremtidige dødsfall hos 982 pasienter med mistenkt kransåresykdom i den subtropiske, nord-argentinske provinsen Salta, hvor det er mye sol og lite inntak av fiskeprodukter, og hos 871 tilsvarende pasienter fra Rogaland, hvor det er mindre sol, men mer fet fisk i kostholdet.

Pasientene ble inndelt i fire like store grupper i henhold til nivået av vitamin D, med de høyeste verdier i øvre kvartil og de laveste i nedre kvartil. Antall dødsfall i øvre kvartil ble sammenlignet med antall dødsfall i nedre kvartil.

Man har også undersøkt om det er sammenheng mellom vitamin D nivåer og omega-3 i blodet, og om inntak av store doser av renset omega-3 kapsler påvirker konsentrasjonen av vitamin D hos pasienter med gjennomgått hjerteinfarkt.

Det er påvist en klar sammenheng mellom lave vitamin D nivåer, målt umiddelbart etter sykehusinnleggelsen, og risikoen for fremtidige hjerterelaterte hendelser. Sammenhengen var statistisk klart signifikant i den argentinske befolkningen, spesielt hos kvinner. Trender ble vist i den norske befolkningen. I den norske og i den samlede pasientpopulasjonen har man knyttet risiko til bestemte vitamin D nivåer. Avhandlingen viser en sammenheng mellom omega-3 i kosten og vitamin D nivået, mens høyrenset omega-3 i liten grad påvirker dette forholdet.

Personalia:

Patrycja Anna Næsgaard er født i 1975 i Wroclaw, Polen og har bodd i Stavanger siden hun var 10 år gammel. Hun ble B.Sc i kjemi ved Texas A&M – University, Commerce 1999 og cand.med. ved Jagiellonian University, Krakow, Polen 2003. Næsgarad er spesialist i indremedisin og er ansatt som konst. overlege ved Kardiologisk seksjon, Stavanger Universitetssjukehus. Gift med Kjetil Næsgaard og har 2 barn, Filip og Sofia.
Veileder har vært professor dr. med. Dennis WT Nilsen SUS/UiB.