Hjem
Nye doktorgrader

Psykososiale forhold og blodsukkerkontroll i type 1 diabetes

Ragnhild Bjarkøy Strandberg disputerer fredag 26. februar 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Psychological well-being, diabetes’ impact on daily life, and glycaemic control in adults with type 1 diabetes”.

Hovedinnhold

Type 1 diabetes medfører store krav til egenbehandling, der den som har diabetes selv må ta det daglige ansvaret for blodsukkerkontroll og behandling. Blodsukkeret påvirkes av mange faktorer og kunnskap om sammenhenger mellom psykososiale forhold, sykdommens innvirkning på hverdagslivet og blodsukkerregulering er viktig for helsepersonell i konsultasjoner med personer med type 1 diabetes.

I avhandlingen undersøkte Strandberg sammenhenger mellom psykisk helse og velvære, diabetesrelaterte emosjonelle problemer og blodsukkerverdier (HbA1c). Det var en tydelig sammenheng mellom HbA1c og diabetesrelaterte emosjonelle problemer, men opplevelsen av å streve med diabetes var ikke signifikant relatert til variasjon i HbA1c over tid.  

Når blodsukkeret blir for lavt vil de fleste med diabetes merke ubehag. Det varierer hvor lavt blodsukkeret er når man får føling (hypoglykemi), men frykt for lavt blodsukker kan påvirke håndtering av egenbehandling. I avhandlingen undersøkte Strandberg om det var sammenheng mellom frykt for hypoglykemi, sykdomsspesifikk livskvalitet og psykisk velvære. Når bekymring og atferd på grunn av frykt for føling ble undersøkt samtidig, var begge komponentene signifikant relatert til opplevelsen av hvordan diabetes påvirket livskvaliteten, men atferd syntes å ha større betydning enn frykten i seg selv. Når bekymring og atferd på grunn av frykt for hypoglykemi ble undersøkt samtidig mot psykisk velvære, viste resultatene at bekymring for føling var relatert til opplevelsen av psykisk velvære, noe atferdskomponenten ikke var.

Funn fra avhandlingen understreker betydningen av at helsepersonell gir anledning til å ta opp emosjonelle vansker i konsultasjonen. Det er viktig at helsepersonell har innsikt i psykososiale forhold som kan påvirke hvordan den enkelte håndterer egenbehandling av diabetes. Resultatene kan også medvirke til studier med utprøving av nye modeller for oppfølging med fokus på psykososiale forhold og blodsukkerkontroll i type 1 diabetes.  

Personalia:

Ragnhild Bjarkøy Strandberg (f. 1980) er oppvokst i Ørsta og har bachelorgrad i sykepleie fra Høgskolen i Ålesund (2003) og mastergrad i helsefag (sykepleievitenskap) fra Universitetet i Bergen (2007). Strandberg har vært stipendiat ved Høgskolen i Bergen fra 2010, tilknyttet doktorgradsprogrammet ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen. Professor Berit Rokne og professor Marit Graue har veiledet doktorgradsarbeidet.