Hjem
Nye doktorgrader

(Minst) to fluer i ett konsept

Else Olsen Storesund gjennomfører mandag 29. februar en kunstnerisk disputas ved Universitetet i Bergen for sitt prosjekt Åpen form – en utvidet utøverrolle.

Hovedinnhold

Flue 1.

Pianist og komponist Else Olsen S. har jobbet med prosjektet Åpen form – en utvidet utøverrolle, som dreier seg om tolkning av utradisjonelle notesymbol, for eksempel grafikk- og tekstinstruksjoner. Prosjektet er sentrert rundt komponistene fra den såkalte New York-skolen, hvor blant andre to av dem har vært Else Olsen S. sine veiledere. Disputasen skal etter reglene innledes med et foredrag, en presentasjon av prosjektet.

Flue 2.

Avgarde arrangerer samtidig en like ukonvensjonell konsert. Samtidig som disputasen foregår, vil gitarist Stephan Meidell spille et Åpen form-verk av Else Olsen S. Med anarkistisk holdning til tid og sted, vil verket spilles uten å ta hensyn til Else Olsen S. sine disputassnakkerier. Hvordan dette vil oppleves for publikum, eller for bedømmelseskomitéen, vet ingen enda.

Hva er Åpen form?

Åpen form-verk er komposisjoner skrevet med utradisjonelle notesymbol. Det kan være grafikk, tall eller tekstinstruksjoner. Åpen form har sitt utspring fra New York-skolen, og 50- og 60-tallet med komponister som John Cage og Christian Wolff. Frihet og nye musikkuttrykk gjennom frie utøvere er kjernen i dette prosjektet. Åpen form er verk hvor mange av de valg som tradisjonelt har tilhørt komponisten, blir overlatt til utøveren. Utøverne trenger helt andre metoder og teknikker enn det som tilbys i den tradisjonelle instrumentalutdanningen, og står dermed ovenfor en rekke andre utfordringer i tillegg til de utfordringer tradisjonelle verk krever. Else Olsen S. har rettet kritikk mot de norske institusjonene som hun mener mangler kunnskap og erfaring i denne sjangeren. Else Olsen S. mener norske musikkstudenter blir uteksaminerte uten å ha kjennskap til verken tolkning eller sjangerforståelse til sjangeren Åpen form.

Personalia

Else Olsen S. er komponist og pianist, for tiden kunststipendiat ved Griegakademiet. Oppvokst i Sandnes, utdannet ved HiS, avd. kunstfag og NMH. Hun fant ikke kunnskapen hun søkte i sin utdanning i Norge og har gjort privatstudier i komposisjon og utøving i USA med støtte fra bla. Fulbright Foundation og Statens kunstnerstipend. I USA har hun jobbet direkte med komponister og utøvere som er aktive i Åpen form som sjanger. Christian Wolff er den siste gjenlevende i den såkalte New York-skolen, som for øvrig bestod av John Cage, Earle Brown og Morton Feldman. Han og Pauline Oliveros, Åpen form-pionérer, har vært hennes mentorer under hennes stipendiatarbeid.