Hjem
Nye doktorgrader

Markører for aggressiv periodontal sykdom

Hager R. Zein Elabdeen disputerer 4. mars for ph.d.-graden ved UiB med avhandlingen «Mapping of microbial and inflammatory markers in aggressive periodontitis».

Hovedinnhold

Periodontitt er betennelse i festeapparatet rundt tennene. Betennelsen initieres av munnhulebakterier som forårsaker en reaksjon i verten, noe som i verste fall kan føre til at tennene løsner. Nedbrytningen av tannfestet kan anta en kronisk eller aggressiv form. Forekomst av aggressiv periodontitt varierer mellom populasjoner, og er hyppigst forekommende i Afrika.

Hager R. Zein Elabdeen har studert forekomst av bakterier og karakteristiske trekk ved immunreaksjoner ved aggressiv periodontitt hos unge individer i Sudan ved å benytte en rekke ulike laboratoriemetoder. Studiene innebærer analyser av ulike biologiske væsker som spytt, blod, og væske fra tannkjøttlommen. Det er foretatt kartlegging av signalsubstaner (cytokiner), og utført omfattende fettsyreanalyser som ikke tidligere har blitt gjort i denne pasientgruppen. Hager R. Zein Elabdeen fant at bakteriefloraen i tannkjøttlommen hos disse pasientene var mer kompleks enn tidligere beskrevet. Analysene viste også en forskjell mellom pasienter og friske individer bl. a. i forekomst av cytokiner, omega-3 og omega-6 flerumettede fettsyrer og prostaglandiner.

Personalia

Hager R. Zein Elabdeen er født i 1977 i Sudan og er utdannet tannlege ved Universitetet i Khartoum (2002). Hun har hatt universitetsstipend ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen.